הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ספריית חינוך ילדים ונוער בסיכון

ספרייה זו היא מאגר תוצרי ידע המייצגים את התשתית הרחבה של תפיסת העבודה של האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון ויישומיה. היא כוללת חוברות, מחקרים, קורסים מקוונים וסרטונים בנושאי חינוך, הוראה וטיפול בילדים ונוער בסיכון.

מחלקת מו"פ, בשיתוף כל מחלקות האגף, מקדמת לכידות בין חזית הידע בתחומי החינוך-טיפול, לתפיסות העבודה ולפרקטיקות של בעלי התפקידים המגוונים באגף.

תפיסות מובילות במרחבי החינוך השונים

כנסים, ימי עיון ומפגשי סגל ב'

כנסים

מפגשי סגל ב'

מפגשי פורום של הנהלת האגף במטה ובמחוזות: כל מפגש נפתח בהרצאה – שיח עם מנהל האגף חיים מויאל. המפגשים מתקיימים 6 פעמים בשנה.

מחקר ופיתוח

אוריינטציה אגפית ובעלי תפקידים

חוברות הדרכה להפעלת תוכניות

כתבי עת וניירות עמדה

כתב עת "מניתוק לשילוב"

"מניתוק לשילוב" הוא כתב עת אקדמי שפיט בהוצאת אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון במינהל הפדגוגי במשרד החינוך. כתב העת מיועד לעוסקים בתחום קידום ילדים ונוער בסיכון, בשדה ובאקדמיה, וגם לציבור הרחב המתעניין בתחומים אלה. 

חוברת 22 | חוברת 21 | חוברת 20 | חוברת 19 | חוברת 18 חוברת 17 | חוברת 16 | חוברת 15 | חוברת 14 | חוברת 13 | חוברת 12 | 

חוברת 11 | חוברת 10 | חוברת 9 | חוברת 8 | חוברת 7 | חוברת 6 | חוברת 5

מיקרו-קרדיטציות

עדכונים בחינוך

ניוזלטר אגפי חודשי המרכז מחקרים חדשים בנושא לימודי-רגשי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון

נובמבר 2023 | אפריל 2022 | מרץ 2022 | ינואר 2022 | דצמבר 2021 | אוקטובר 2021 | יולי 2021 | יוני 2021 | אפריל-מאי 2021 | מרץ 2021 | פברואר 2021 | דצמבר 2020 | נובמבר 2020 | 22 באוקטובר 2020 | אוקטובר 2020

ימי קורונה ולמידה מרחוק אצל ילדים ונוער בסיכון