הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

דוח פרופיל מוסדות – לרשויות

דוח פרופיל מוסדות מציג את מוסדות הרשות ואת תלמידי כיתות גן עד י"ד המתגוררים ברשות ו/או הלומדים בתחומה. הדוח משלים את דוח "איפה הילד" לרשויות, המציג ילדים ובני נוער בגיל 6–19 (כיתות א' עד י"ב) המתגוררים ברשות ו/או למדו בתחומה, ונגרעו ממצבת תלמידים. 

בדוח תוכלו למצוא מגוון מאפיינים אודות מוסדות החינוך בסטטוס "פעיל" ברשות, התלמידים הלומדים ברשות ומחוצה לה, וכן דוח טבלאי שניתן לייצא עם נתונים נוספים. הדוח מציג נתונים לשנת הלימודים תשפ"ג ולשנת הלימודים תשפ"ד.

הצהרה משפטית ומעבר לדוח

הדוח עלול להכיל מידע מוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הנתונים מיועדים לצרכים פדגוגיים ולשימוש פנימי בלבד. הינכם מתבקשים שלא להפיץ נתונים אלה לגורמים ברשות שאינם מוסמכים לכך, ולגורמים מחוץ לרשות.

לאחר ההזדהות יש ללחוץ על קראתי ואני מאשר/ת. בלחיצה אתם מאשרים בחתימתכם את האמור בהצהרה המשפטית ועוברים לדוח.

קראתי ואני מאשר/ת

מקור הנתונים

הדוח משקף נתונים ממגוון מערכות ומקורות מידע, ומציג תמונת מצב עשירה ומעודכנת לרשות בעת גיבוש תוכנית העבודה השנתית. הדוח מתעדכן בתדירות שבועית. ניתן לראות את מועד העדכון האחרון של הדוח בחלקו העליון והימני של המסך. הנתונים תלויים באיכות ובמלאות הדיווח.

מבנה הדוח

בחלק העליון של הדוח תוכלו למצוא קישור להסברים על המדדים והמסננים השונים, קישור לתמיכה טכנית ולשאלות, וכן קישור לטבלה שניתן להרחיב או לייצא כקובץ אקסל (Download as > Data). מצידו העליון של הדוח מוצגות אינדיקציות מרכזיות, ומצידו הימני מוצגים מדדים ומסננים לבחירתכם.

לתשומת ליבכם,

  • ברירת המחדל בכניסה לדוח היא שנת הלימודים תשפ"ד. ניתן לשנותה באמצעות שימוש במסנן "שנת לימודים".
  • הנתונים בטבלה שבמרכז הדוח מתייחסים לרשות הלימודים בלבד. ניתן ללחוץ על העמודות והשורות כדי להתמקד בשלבי החינוך, בשכבות או במוסדות הרצויים ולהקיש על ה-V הירוק.
  • ניתן לחשוף את השכבות המשויכות לשלבי החינוך בציר האופקי (ציר ה-X) באמצעות הקשה על לחצן הפלוס לצד שלב החינוך הרצוי (שכבה יכולה להשתייך למספר שלבי חינוך).
  • בחלקו הימני של הדוח ניתן להתמקד באוכלוסיית התלמידים הלומדים ברשות, באוכלוסיית התלמידים המתגוררים ברשות או בשילוב רצוי של האוכלוסיות הללו. התמקדות באוכלוסיית התלמידים הלומדים ברשות משקפת רק את המוסדות שדיווחו תלמידים.
  • נתוני השיבוץ בכיתות ובמוסדות החינוך מבוססים על מערכת מצבת תלמידים ומשקפים דיווח בפועל ולא בתקן, כולל דיווחים שגויים ושיבוצים שאינם בהלימה עם הנחיות משרד החינוך.
  • שיוך הילדים והנוער לרשויות מגורים מבוסס על כתובת המגורים הידועה האחרונה על פי משרד הפנים. ייתכן מצב שבו ההורים לא עדכנו את הכתובת בהתאם למקום המגורים העדכני.

בעלי התפקידים המורשים לצפות בדוחות

רשויות: ראש רשות, גזבר הרשות, מנהל מחלקת חינוך