הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

רישוי והכרה

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

רישוי והכרה הם קריטיים לתהליך קבלת אישור תקצוב למוסד חינוך. בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 ובתקנותיו, הוסדרו דרכי הפעלת מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי וחובת משרד החינוך לפקח עליהם. לפי החוק, פתיחת בית ספר או גן חדש מותנית בקבלת רישיון והכרה מאגף רישוי והכרה. 

הכרה משמעה אישור שר החינוך שהמוסד עומד בדרישות חוק לימוד חובה, תשי"ט-1949חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ותקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953. הבקשה להכרה תוגש באופן חד פעמי בעת הגשת הבקשה לרישיון. 

כאן תוכלו לקרוא על רישוי והכרה ולהיכנס למערכת התומכת בכל שלבי תהליך מתן או חידוש רישיון לגני ילדים ולבתי ספר. לסיוע ראו לומדת הדרכה.

משתמשי המערכת: בעלויות המבקשות רישיון או חידוש רישיון והגופים נותני חוות דעת; מפקחים מוסדיים של לשכת הבריאות המחוזית; רואי חשבון בודקים לביקורת פיננסית.

לנוהלי רישוי

להודעות בנושאי רישוי והכרה

אופן הגשת הבקשה לרישוי והכרה

 • הכניסה למערכת רישוי והכרה נעשית באמצעות קוד לטלפון הנייד. לפרטים ראו הזדהות חזקה במערכת רישוי והכרה.
 • לצורך הזדהות וקבלת שם משתמש וסיסמה יש להתקשר למוקד הטלפוני ולתאם עם נציג מוקד הרישוי בטלפון 073-3934600, ולהגיע לאגף ביום שנקבע להם עם צילום תעודת זהות והעתקים של תעודת עמותה/חברה ואישור מורשה חתימה. המוקד הטלפוני פועל בימים א', ב', ד', ה' בשעות 9:00–15:00, בטלפון 073-3934600.  לחילופין ניתן לפנות לרפרנט האחראי לצורך הזדהות בשיחת זום, והעברת המסמכים המבוקשים באמצעות המייל .לפרטים נוספים ראו נוהלי רישוי והכרה. אם יש לכם קוד משתמש וסיסמה היכנסו למערכת רישוי והכרה ופעלו בהתאם להנחיות.
 • שימו לב, הנחיות ביחס להזדהות עבור מפעילי מעונות יום יתפרסמו בימים הקרובים.
 • לתמיכה טכניתניתן לפתוח פנייה מדף זה או לפנות למוקד השירות בטלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 4. המוקד פועל בימים א'–ה' בין השעות 7:30–18:00 וביום ו' בין השעות 8:00–14:30. פתיחת פנייה בפורטל בנושא רישוי והכרה אפשרית עבור מי שיש לו הרשאה למערכת רישוי והכרה. ניתן להעלות מסמכים רק למערכת רישוי והכרה ואין לצרף מסמכים לפתיחת פנייה.
 • לתשומת ליבכם, קבלת קהל מתקיימת מדי יום רביעי, בין השעות 12:00–15:00.
 • למידע על דרכי התקשרות חלופיות ראו בדף הודעות בנושא רישוי והכרה.

השימוש במערכת רישוי והכרה

המערכת תומכת בתהליך מתן רישיון או חידוש רישיון לגני ילדים ולבתי ספר בכל שלבי התהליך, מהגשת הבקשה ועד להפקת הרישיון או מכתב הדחייה. המערכת מיועדת לבעלויות המגישות את הבקשה ולגופים נותני חוות הדעת. לכל משתמש יוצגו הנתונים הרלוונטיים לו. הפנייה למערכת הכרחית לקידום תהליך הטיפול בבקשה, ויש להקפיד על נוהל הגשה תקין.

מפקח לשכת בריאות מחוזי או נפתי מגדירים מפקח מוסדי לצורך מתן חוות דעת בריאותית במערכת רישוי והכרה. אם הבקשה מאושרת – חוות הדעת חוזרת לבעלות. אם לא – מבוצע תיקון על ידי המפקח המוסדי.

רואה חשבון מרכז מגדיר רואה חשבון בודק לביקורת פיננסית, המזין במערכת רישוי והכרה את הממצאים. אם רואה החשבון המרכז מאשר את הממצאים – הם חוזרים לבעלות. אם לא, רואה החשבון הבודק מבצע תיקון.

התחומים הנבדקים לצורך קבלת רישוי והכרה

 • פדגוגיה: נבדקת תוכנית הלימודים, השכלת עובדי ההוראה ועמידתם בדרישות המשרד. נבדקת גם התאמת הציוד והריהוט לצורכי התלמידים ולרווחתם.
 • בטיחות: עמידת המבנה בסטנדרטים הבטיחותיים הנדרשים.
 • תברואה: עמידת המבנה בדרישות התברואתיות של משרד הבריאות.
 • תכנון ובנייה: עמידת המבנה בדרישות דיני התכנון והבנייה.
 • איתנות פיננסית: האיתנות הפיננסית של הבעלות ותשלומי השכר לעובדי ההוראה.
 • שלטון מקומי: התייחסות של הרשות המקומית שבה נמצא המוסד המבקש הרישיון.

חובת הרישוי ומטרותיה

בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 ובתקנותיו הוסדרו דרכי הפעלתם של מוסדות במעמד משפטי מוכר שאינו רשמי, פטור או תרבותי ייחודי, וחובת משרד החינוך לפקח עליהם. החוק קובע שאדם לא יפתח בית ספר, לרבות גן ילדים וכל מוסד חינוכי אחר, ולא יקיים אותו אלא אם כן יש בידו רישיון, ולא יפרסם שפתח מוסד חינוכי אם אין למוסד רישיון כחוק. חובת הרישוי חלה על כל מוסד חינוך שלומדים או מתחנכים בו באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, על יסודי, על תיכוני או אומנותי.

מטרת הליך הרישוי הוא לוודא שהתלמידים במוסדות המוכרים שאינם רשמיים ילמדו במוסדות ברמה מתאימה מבחינה פדגוגית, בטיחותית ותברואתית, ושהמוסדות יתנהלו על פי הדרישות מבחינה כלכלית. לפרטים ראו בדף נוהלי רישוי.

שאלות נפוצות

 • מי רשאי להגיש בקשות לרישוי מוסדות חינוך?

  בעלויות של מוסדות חינוך בעלי מעמד משפטי מוכר שאינו רשמי, מוסדות פטור או מוסד תרבותי ייחודי.

 • האם נוהלי הרישוי משתנים מעת לעת?

  בנוהלי הרישוי לשנת לימודים ספציפית חלים שינויים בתחומים כגון חידושי רישיונות, העברת בעלות בגני ילדים, נוהל תקצוב ועוד. הנהלים העדכניים מתפרסמים בדף זה.

 • האם יש חשיבות למועד הגשת בקשות הרישוי במסגרת זמני ההגשה שנקבעו?

  בהחלט כן! לעיתים קרובות יש צורך בתיקונים ובהשלמות חוסרים, ולכן חשוב להגיש את הבקשות מוקדם ככל האפשר.

 • על אילו מוסדות חלה חובת רישוי?

  חוק הפיקוח על בתי ספר קובע כי חובת הרישוי חלה על מוסדות חינוך שבהם לומדים או מתחנכים יותר מעשרה תלמידים באופן שיטתי, ושבהם ניתן חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי, חינוך על-תיכוני או חינוך אומנותי.

 • מיהם המוסדות המחויבים לקבל הכרה?

  חובת ההכרה חלה על כל מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי, שלומדים בו תלמידים מגיל 3 עד 18, לא כולל מוסדות פטור.

 • האם ניתן להגיש בקשה להכרה במוסד חינוכי לפני הוצאת רישיון?

  יש להגיש את בקשת הרישוי ואת הבקשה להכרה במקביל.

 • מה יכול לעשות מבקש רישיון שבקשתו נדחתה?

  להגיש ערר לוועדת הערר בתוך 21 יום מיום דחיית הבקשה.