הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

אישור בטיחות שנתי ודוח התאמת תשתית

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

באחריות כל מוסד בחינוך המוכר שאינו רשמי להמציא לאגף הרישוי בכל שנה עד 30 ביוני ועל פי נוהלי הרישוי, אישור בטיחות/מוכנות שנתי שחתום עליו יועץ בטיחות חיצוני שמאושר לבדיקות בטיחות למוסדות חינוך על ידי משרד החינוך. הדוח מוגש על ידי הבעלות, וכולל חוות דעת בטיחותית על כך שאין במוסד ליקויים בטיחותיים המהווים סכנה לתלמידים השוהים בו, ושניתן לקיים בו לימודים.

דוח התאמת תשתית לייעודה מוגש על ידי הבעלות בעת הגשת בקשה לרישיון למוסד חדש, ובמקרים נוספים כגון העברת מבנה והעברת בעלות, כמפורט בנוהלי הרישוי.

המידע בדף זה ניתן כשירות לציבור ואינו יכול לשמש בסיס לתביעה כלשהי.

המידעון בנושאי בטיחות במערכת החינוך

גיליון ראשון – אוגוסט 2023 | גיליון שני – אפריל 2024

לקראת פתיחת שנת הלימודים על הרשות המקומית או הבעלות לקיים סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים בתחומה. על הרשות המקומית או הבעלות להסיר את המפגעים ולתקן את הליקויים, הן הליקויים שהובאו לידיעתה על ידי הנהלת מוסד החינוך הן הליקויים שנמצאו במבדק הבטיחות שבוצע במוסד במהלך חופשת הקיץ, כדי לוודא שהמוסד החינוכי כשיר מבחינה בטיחותית לאכלוס תלמידים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

אישור בטיחות/מוכנות שנתי

לפני 30 ביוני בכל שנה מגיע למוסד החינוכי יועץ בטיחות פרטי למוסדות חינוך שנבחר על ידי המוסד החינוכי, הרשות או הבעלות מתוך רשימת עורכי מבדקי הבטיחות המאושרים על ידי משרד החינוך. היועץ מבצע סקר בטיחות במוסד, ממלא טופס אישור בטיחות/מוכנות שנתי ומאשר בחתימתו ובחתימת מנהל המוסד כי על פי המבדק והערכת הסיכונים אין במוסד מפגעים ברמת קדימות של 0 ו-1, המהווים סכנה לתלמידים השוהים במוסד.

לתשומת ליבכם, ליקויים ברמת קדימות 0 ו-1 יש לתקן באופן מיידי. ליקוי ברמת קדימות 0 יש לתקן תוך 24 שעות. מדובר בליקוי חמור במיוחד ומסכן חיים, המחייב סגירה מיידית של האתר במוסד החינוך, ויש לאסור שימוש בו עד לתיקון המפגע.

דוח התאמת תשתית לייעודה

דוח התאמת תשתית מוגש על ידי הבעלות בעת הגשת בקשה לרישיון למוסד חדש, העברת מבנה, העברת בעלות ובמקרים נוספים כמפורט בנוהלי הרישוי. זהו אחד התנאים לקבלת רישוי למוסדות חינוך (תנאים נוספים ראו בדף רישוי והכרה). המבדק מוגש בטופס דוח התאמת תשתית ליעודה. במוסד חדש מבדק זה נערך בחודשים ינואר-פברואר עבור שנת הלימודים הבאה. מדובר בתהליך בדיקה מובנה ושיטתי של מצב הבטיחות הפיזית של המוסד החינוכי בהתאם לרשימת מבדק קבועה. לפרטים ראו רשימה מנחה לעריכת מבדק בטיחות.

אישורי בטיחות במוסדות חינוך רשמיים

במוסדות שבהם הבעלות היא הרשות המקומית, יועץ בטיחות העובד ברשות יכול לבצע את מבדק הבטיחות ולחתום על טופס התאמת התשתית או על אישור הבטיחות/המוכנות השנתי המוגש למשרד החינוך, ובתנאי ששמו מופיע ברשימת עורכי מבדק בטיחות המאושרים על ידי משרד החינוך לביצוע מבדק במוסד חינוכי.

שאלות נפוצות

  • כיצד ניתן לבחור יועץ בטיחות לצורך עריכת סקר בטיחות שנתי?

    הבעלות או הרשות המקומית יכולות לבחור יועץ בטיחות אך ורק מרשימת יועצי הבטיחות המאושרים על ידי משרד החינוך. ראו קישור לרשימה בדף זה.