הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הדוח מוכן בהורדות
הזדהות

ארגון מוסדות חינוך (אמח"י) – הכוונה

כאן תמצאו את כל המידע והקישורים הרלוונטיים לאגף ארגון מוסדות חינוך – אמח"י, ואת מיקומם  בפורטל רשויות ובעלויות חינוך.

>> מידע למנהלים ולבעלי תפקידים במוסדות בפורטל מוסדות חינוך

>> פרטי הקשר של אגף אמח"י באתר המינהל הפדגוגי

>> למסמך שאלות ותשובות מטעם אמח"י בנושא גני ילדים ולוח מועדים גף שכר לימוד גני ילדים

​רישום לגני ילדים ולבתי ספר

תקנים

דוחות ודיווחים

גני ילדים

בתי ספר על יסודיים