הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

בטיחות במוסדות חינוך

​משרד החינוך אחראי לקביעת מדיניות הבטיחות במוסדות חינוך ולהנחיית הרשויות המקומיות והבעלויות בכל הקשור לבטיחות במוסדות חינוך. ההנחיות מופצות באמצעות חוזרי מנכ"ל ומתייחסות לבעלי תפקידים כגון יועצי בטיחות, מנהלי בטיחות במוסדות חינוך וקב"טים ברשויות ובבעלויות. 

הבסיס המקצועי ליישום תוכנית לניהול הבטיחות במוסדות החינוך והגדרת בעלי התפקידים הרלוונטיים מפורטים בחוזר מנכ"ל – ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר.

מתן שירותי רפואה ראשונית ופינוי תלמידים

שימו לב, במקרה של פגיעה או פציעת תלמיד, יש לפנות למוקד שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בטלפון 2326*. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, יש ליידע את הורי התלמיד על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם כן אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות אותו.

כרטיס מידע בנושא שירותי עזרה ראשונה: עברית ערבית

למידע על כיסוי ביטוחי ראו באתר המחלקה לביטוח של משרד החינוך.

לגיליונות מחזור הזמנים

היערכות המוסד החינוכי לפתיחת שנת הלימודים

 • במהלך חופשת הקיץ, לקראת פתיחת שנת הלימודים, יש לבצע בבית הספר פעולות רבות כדי להיערך בדרך נכונה ומקצועית לשמירה על ביטחונם ושלומם של התלמידים. טבלת העזר למנהלים נועדה לסייע למנהלים ולרשויות ולבעלויות לעקוב אחר הפעולות החשובות שיש לבצע לקראת פתיחת שנת הלימודים בתחומי הביטחון, הבטיחות, היערכות לחירום, טיולים, בריאות ובטיחות בדרכים. הטבלה מציעה סדר פעולות וריכוז נושאים המפורטים בחוזרי מנכ"ל. בהמשך לטבלה מצויה רשימת עזר המיועדת לרכז הביטחון והבטיחות הבית-ספרי, לבדיקת בטיחות מבנה בית הספר והחצר. הטבלה אינה באה להחליף את חוזרי המנכ"ל בתחום הביטחון, ניהול שיגרת הבטיחות, הטיולים, הבריאות והזהירות בדרכים. יש לוודא כי חוזרים אלה נמצאים בבית הספר במקום נגיש וידוע.

 • אחת הפעולות הראשונות והחשובות שעל מנהל המוסד לבצע מיד בתחילת השנה היא מינוי ועדת בטיחות בית ספרית

 • במצבים של אלרגיה מסכנת חיים יש צורך לתת מענה מיידי בזמן קצר ביותר, עוד לפני הגעת כוחות ההצלה. חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים מחייב את כל מוסדות החינוך להחזיק תכשיר אפינפרין בצורה של מזרק אוטומטי קל לשימוש. הרשות המקומית אחראית על רכישת התכשיר. להנחיות משרד החינוך להחזקת מזרק אפינפרין במוסד החינוכי. ראו גם מכתב בנושא החובה החוקית להחזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך.

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

מבדקי הבטיחות במוסדות חינוך הם כלי ניהולי מקיף לשמירה על רמת בטיחות נאותה וצמצום סיכוני בטיחות במוסדות החינוך. לצורך פעילות מקצועית רחבת היקף, סטנדרטית ובעלת השפעה הוכנו רשימות בקרה מקצועיות ומפורטות. תהליך בדיקה מובנה ושיטתי בודק את מצב הבטיחות הפיזית של המוסד (בית ספר, גן ילדים, פנימייה, כפר נוער).

לנוחיותכם, תבנית בסיס לדוח סיכום מבדק בטיחות במוסדות חינוך – פורמט וורדפורמט PDF

דוגמה לדוח סיכום מבדק מלא

כתיבת דוח בדיקת אירוע בטיחות

תבנית לבדיקת אירוע חריג

תבנית פשוטה למשתתף לכתיבת דוח בדיקה

דיווח אישורי מוכנות/בטיחות שנתיים

קב"טים יעדכנו במערכת אישורי מוכנות שנתיים את סטטוס אישורי המוכנות השנתיים למוסדות שבאחריות הרשות המקומית ויצרפו מסמך מאשר, חתום על ידי גורם מוסמך ברשות, לכל מוסד מאושר. הכניסה למערכת היא לאחר הזדהות. אם כבר הזדהיתם לפורטל ויש לכם הרשאות למערכת, אין צורך להזדהות שוב. בעלי הרשאות לשימוש במערכת הם הקב"ט הרשותי ומנהל הבטיחות ברשות. לקבלת הרשאה יש למלא טופס בקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שתפתחו בדף הרשאות למערכות המשרד.

ניהול שגרת בטיחות

ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר

מצגת הדרכה של ניהול שגרות הבטיחות – מערך ניהול הבטיחות בבית הספר, הכרת תהליכי שגרת הבטיחות בבתי הספר כפי שמתקיימת באמצעות בעלי התפקידים השונים ופירוט הפעולות הנדרשות על ידם בתחומי הבטיחות, הביטחון והיערכות לשעת חירום.

ועדת הבטיחות הבית ספרית

ישיבת ועדת הבטיחות נערכה בנוכחותם של רכז הביטחון/בטיחות, נציגי הסגל, אב הבית, נציגי התלמידים, נציגי ההורים וקב"ט מוסד חינוכי. ועדת הבטיחות מתקיימת לפחות פעמיים בשנה ועוסקת בנושאים הקשורים להבטחת בטיחות בבית הספר. זאת כוללת הפקת לקחים מתאונות קודמות, בדיקת תאונות חריגות, הסברה וחינוך לבטיחות בסביבה הלימודית, פעולות להגברת הבטיחות יחד עם צוות המורים, והמלצות למנהל בתחום נושאי הבטיחות. כמו כן, נערכת היערכות לאירועים מיוחדים כגון טקסי סיום, טיולים, חגים ואירועים, צעדות או אירועים רבי-משתתפים ועוד. ראש ישיבת הוועדה אחראי להפקת פרוטוקול מלא של כל ישיבה.

למידע נוסף על ועדת הבטיחות הבית ספרית – כרטיס מידע | סרטון

שירותי עזרה ראשונה – מוקד היפגעויות תלמידים 2326*

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים במוסדות החינוך, בבתי הספר ובגני ילדים ניתנים באמצעות מד"א החל מחודש אפריל 2013. מטרת השירות היא להעניק טיפול רפואי ראשוני לתלמידי מוסדות החינוך במקרה של היפגעות/היפצעות שבשגרה בפעילות רשמית במוסד החינוכי, בשעות הלימודים, באמצעות מטפל של מד"א המגיע לבית הספר או לגן הילדים.

בטיחות בהפסקה ומורים תורנים

יותר מ-60% מהתאונות בבית הספר מתרחשות בשעת ההפסקה. בטיחות התלמידים בעת ההפסקה נשמרת באמצעות בקרה של צוות בית הספר ובעזרת תלמידים תורנים. לקריאה נוספת ראו מידע בנושא בטיחות בהפסקה

במקרה של פגיעה או פציעת תלמיד, יש לפנות למוקד שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בטלפון 2326*. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, יש ליידע את הורי התלמיד על הפינוי, ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם כן אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות אותו.

ביטחון ובטיחות באירועים או טקסים בית ספריים

אירועי סיום בבתי ספר הם בעלי מגוון רחב של מאפיינים. הם לעתים כוללים במות, אמצעי תאורה, מערכות חשמל מורכבות, שילוב של כתובות אש, זיקוקי דינור, פעילות חוויה עם מתקנים מתנפחים, פעילויות מים ועוד. בשנים האחרונות עלתה רמת המודעות בקרב הציבור הרחב והשלטון המרכזי בדבר הסיכונים הקיימים במסגרת מסיבות, אירועים, חגיגות וטקסים. רשימת עזר לניהול אירוע רב-משתתפים בבית ספר נועדה לסייע להנהלת המוסד החינוכי להתארגן, לתכנן ולנהל את הסיכונים הקיימים במסגרת אירועים אלו.

רשימת בדיקת בטיחות מלאה של בית ספר או גן ילדים ופנימייה רשימה מנחה

תהליך בדיקה מובנה ושיטתי הבודק את מצב הבטיחות הפיסית של המוסד (בית ספר, גן ילדים, פנימייה, כפר נוער). הליך המבדק מתבצע לפי רשימת מבדק מובנית וקבועה. בתום המבדק מוציא עורך המבדק דוח בטיחות מסכם לגורמים האחראיים והמפקחים על הבטיחות במוסד ומגדיר את קדימות הטיפול במפגעים שאותרו.

רכז ביטחון ובטיחות בית ספרי

רכז ביטחון, בטיחות ושעת חירום הוא אחד התפקידים החשובים המסייע למנהל בית הספר בהכנת המוסד החינוכי, התלמידים, עובדי ההוראה ובאי בית הספר לתפקד באופן מיטבי בשגרה ובשעת חירום.

רשימת אישורי בטיחות מקצועיים מחייבים

הבדיקה היא באחריות הרשות המקומית/הבעלות.

דיווח קב"ט על אישורי מוכנות

לקראת פתיחת שנת הלימודים ידאג קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית לדווח על אישורי מוכנות במערכת המשרד.

בטיחות בתשתיות ובתכנון מוסדות חינוך

 • בדיקה, קיבוע והתקנה של אביזרים קבועים ומשתנים במוסד החינוכי – בבתי ספר וגני ילדים מותקנים אביזרים שיכולים להוות סיכון כגון גשרי תאורה, זרועות לטלוויזיות, ציוד הגברה ומקרנים. חלקם קבועים וחלקם מותקנים לאירועים מיוחדים. לחצו לקריאת כרטיס מידע המרכז את האחריות, הדרישות וההנחיות לביצוע ותחזוקה. 
 • עוצמת מערכות הגברה – הנחיות והגבלות לרעש במוסדות חינוך כמפורט במשרד להגנת הסביבה. הנחיות אלו מפרטות את רמות הרעש המותרות בבתי ספר ונועדו להתאים את רמות הרעש של מערכות ההגברה בבתי הספר לרמה המותרת, כדי למנוע פגיעה אפשרית בבריאות התלמידים ומפגע רעש לדיירים בסביבת בית הספר.

 • הדברה וריסוס במוסדות חינוך – לקראת סיום החורף ועם צמיחת עשבים בשטחים פתוחים ובמוסדות החינוך, הרשויות המקומיות מפעילות הדברה וריסוס במוסדות החינוך ומסביב להם כדי למנוע צמיחת עשבים שעלולים לגרום לשריפות. למסמך של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה לגבי עקרונות ההדברה והריסוס הנכונים במוסדות חינוך.

 • מתקני משחק – כחלק משגרת הפעילות במוסדות החינוך נעשה שימוש במתקני משחק. מתקני המשחק מותקנים בעיקר בגני ילדים אך לא רק בהם. על מתקנים אלה להיות בטוחים ומתוחזקים בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1498 על כל חלקיו. ראו כרטיס מידע בנושא: שימוש בצעצועים.

 • סככות צל בחצרות – חובה לוודא כי הסככה יציבה ועמידה בתנאי מזג אוויר שונים (רוחות, גשמים, שלג ולחות) ובעומסים אפשריים, גם כאלו המופעלים על ידי הילדים. למידע נוסף ראו סככות צל בחצרות.

 • החצר הטבעית – מטרת חצר המשחקים הטבעית היא להחזיר את הטבע לחיים היומיומיים של הילדים כדי לאפשר להם התפתחות פיסית ומוטורית טובה יותר. לקריאה נוספת:

 • קירות טיפוס – הקמת קירות טיפוס במוסדות חינוך מאפשרת הזדמנות להכניס מתקן המהווה אתגר משמעותי וערכי לילדים וללא צורך בהשגחה מקצועית, מלבד השגחה של הצוות החינוכי על הילדים בדומה להשגחה על מתקני המשחקים. לקריאה נוספת ראו מסמך הנחיות לקירות טיפוס במוסדות חינוך.

בטיחות במקצועות הטכנולוגיה והמלאכה, מעבדות ועוד

הבטחת הבטיחות במקצועות הטכנולוגיה והמלאכה כוללת מגוון נושאים: בטיחות בסדנה/בית מלאכה, בטיחות בעבודות מוסך, בטיחות בעבודה עם מכונות לעיבוד מתכת או עץ, בטיחות בעבודות בציוד חשמלי, ריתוך וחיתוך, בטיחות בעבודות קרמיקה, בטיחות בשיעורי ציור ואומנות, בטיחות בעבודות תפירה וגיהוץ, בטיחות בעבודה בחשמל ובאלקטרוניקה ובטיחות באחזקת מטוסים. לקריאה נוספת:

 1. דגשי בטיחות למגמות הטכנולוגיות - כיתת לימוד/כיתה ממוחשבת. בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 2. הנחיות בטיחות לכלל תלמידי המגמות בעת השתלמות באתרים חיצוניים. בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 3. הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים, מדעית טכנולוגית, הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה. בשפה ערבית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 4. הנדסת בנייה ואדריכלות. בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 5. הנדסת מכונות תעופה ורובוטיקה. בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 6. התמחויות תרמודינמיקה טכנית ימית (3230) ומכונאות ימית (1094). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 7. טכנולוגיות תקשורת (21) ומדיה ופרסום (31). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 8. מגמות הנדסת חשמל בקרה ואנרגיה (33), הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים (11) ומדעית טכנולוגית (30). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 9. מגמת ביוטכנולוגיה (16). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 10. מגמת ביוטכנולוגיה (16). בשפה ערבית. לחצו למעבר לדף תוכן

 11. מגמת חשמל בקרה ואנרגיה (33) בהתמחות מערכות בקרת אקלים (3320). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף תוכן

 12. מגמת מכונות (10), מגמת הנדסת מכונות (32). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 13. מגמת מלונאות (34). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 14. מגמת עיצוב בהתמחויות אופנה ותלבושות (2020) ותדמיתנות ממוחשבת (2094). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 15. מגמת עיצוב בהתמחות עיצוב מוצר (2010) ועיצוב מדיה (2092). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 16. מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן (28). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 17. מגמת תחבורה מתקדמת (37). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 18. מגמת תחבורה מתקדמת (37). בשפה ערבית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 19. מגמת תקשוב (35). בשפה עברית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

 20. מלונאות. בשפה ערבית. לחצו למעבר לדף בנושא זה

הנחיות בטיחות ל"מודל למידה בין תחומית – ג'ם טק" – כיתות מייקרים

עם התפתחות תחום המייקרים בעולם מתרחב הנושא גם בתוך מערכת החינוך. יותר ויותר כיתות ייעודיות נפתחות בתוך בתי הספר, בהן מתנסים התלמידים בעבודה עם כלי עבודה שונים, לעידוד יצירתיות וחדשנות. לדגשי בטיחות למודל למידה בין תחומית – ג'ם טק

בטיחות בגני ילדים

חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות בגני ילדים מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות, המתייחסות לתכנון, לארגון ולניהול של הבטיחות בגן הילדים במערכת החינוך. על מנהלת הגן לפעול בהתאם להוראות חוזר זה ועל פי ההוראות שיועברו ממטה המחוז באמצעות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי או מנהל בטיחות מוסדות החינוך הרשותי.

מידע נוסף בדף בטיחות בגני ילדים בפורטל מוסדות חינוך.

מבדקי בטיחות במעונות יום

היערכות למזג אוויר סוער

כנס שנתי למנהלי בטיחות מוסדות חינוך

הכנס השנתי למנהלי בטיחות מוסדות חינוך משקף גישה שלמה ומקיפה לתחום הבטיחות במערכת החינוך, הכוללת שילוב ושותפות של מרכיבי הבטיחות הסביבתית-פיזית יחד עם היבטים פדגוגיים, התנהגותיים וניהוליים, ליצירת מכלול תודעתי ומעשי שלם למניעת תאונות ונפגעים במערכת החינוך. הכנס האחרון התקיים בתאריך 13.6.2023 במרכז הכנסים באשקלון, ועסק במספר נושאים: אירועים רבי משתתפים במוסדות חינוך, פעילות חוץ וטיולים במוסדות חינוך, סוגיות משפטיות שקשורות למוסדות חינוך, בטיחות באש במוסדות חינוך. לאתר הכנס | לצפייה בסרטון סיכום הכנס

סרטונים מכנסים למנהלי בטיחות מוסדות חינוך משנים קודמות

כנס בטיחות ארצי – 2021

שאלות נפוצות

 • כיצד מכינים את המוסד החינוכי לפתיחת שנת הלימודים?

  סדר הפעולות שיש לבצע לקראת פתיחת שנת הלימודים בתחומי הביטחון, הבטיחות, היערכות לחירום, טיולים, בריאות ובטיחות בדרכים מפורטות ב"טבלת העזר למנהלים" המצורפת לדף זה. הטבלה מיועדת למנהלים, לרכז הביטחון והבטיחות הבית-ספרי, לרשויות ולבעלויות.

 • כיצד יש לנהוג במקרה של פגיעה או פציעת תלמיד?

  במקרה של פגיעה או פציעת תלמיד, יש לפנות למוקד שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בטלפון 2326* (1-700-550-096) כאשר מדובר באירוע פגיעה או פציעה במוסד החינוכי ללא סכנת חיים. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, יש ליידע את הורי התלמיד על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם כן אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות אותו.

 • מהו התקן הנדרש עבור מתקני משחק המותקנים בגני ילדים ובבתי ספר?

  על מתקני המשחק להיות בטוחים ומתוחזקים בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1498 על כל חלקיו. לקריאה נוספת ראו בקישור "מתקני משחק בטוחים לשימוש" המצורף לדף זה.

 • כיצד נערך מבדק בטיחות במוסדות חינוך?

  מבדק בטיחות הוא תהליך מובנה ושיטתי הבודק את מצב הבטיחות הפיזית של המוסד (בית ספר, גן ילדים, פנימייה, כפר נוער). למידע מפורט על מבדק הבטיחות ראו בקישור "רשימה מנחה למבדק בטיחות במוסדות חינוך" המצורף לדף זה.