הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

בטיחות במעונות יום

בדף זה תמצאו מידע המבוסס על חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018, שמטרתו להגן על שלומם, בטיחותם, זכויותיהם וכבודם של פעוטות השוהים במעונות, ולספק להם סביבה חינוכית וטיפולית הולמת.

מוקדי שירות ותמיכה

מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: בטלפון 6552*, שלוחה 2 (ואז 2 ואחר כך 3).

מוקד תמיכה ומידע להורים: בטלפון 6552*, שלוחה 3 (ואז 4 ואחר כך 5).

המוקד פתוח בימים א'–ה' בשעות 7:30–17:00. ביום שישי המוקד סגור.

שירותי עזרה ראשונה: עברית | ערבית

חוק ותקנות

מטרת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018 ותקנות הפיקוח בדבר תנאים לפעילות של מעונות יום, תשפ"א-2021 היא לקבוע הסדר לעניין הפעלת מעונות יום לפעוטות, ובכלל זה רישום ופיקוח עליהם לשם הגנה על שלומם, על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים במעונות. זאת כדי לקדם את התפתחותם ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים, מניעת היפגעותם של פעוטות, יצירת סביבה חינוכית וטיפולית הולמת לפעוטות ומילוי צורכיהם הגופניים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים. ארגון המפעיל מעון יום לפעוטות מחויב לעמוד בדרישות החוק ובתקנותיו. פירוט דרישות הבטיחות מופיע בפרק 6 לאוגדן ההנחיות.

דיווח חריג על אירועים חריגים

חומרי הדרכה להכשרה לעזרה ראשונה והתנהלות בטוחה

כרטיסי מידע

זרקור – תחקור למידה מאירועים חריגים

רשימה מנחה לביצוע מבדק בטיחות

חומרי הדרכה

סרטונים

הקלטות של וובינרים