הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

למידה מאירועי בטיחות חריגים במערכת החינוך

במשך השנים התרחשו במערכת החינוך אירועי בטיחות משמעותיים, ובעקבותיהם בוצעו תחקירים שמטרתם להבין את הגורמים שהביאו להתרחשות, להפיק מהם לקחים ולהטמיע אותם, כדי למנוע אירועים דומים בעתיד. למידה מאירועי בטיחות היא אבן יסוד לארגון לומד השואף לקדם את תרבות הבטיחות, במטרה למנוע ככל האפשר נפגעים בתאונות.

בדף זה תוכלו לקרוא על אירועי בטיחות שונים שהתרחשו במערכת החינוך, ועל הלקחים שהופקו מהם.

תבנית ייעודית לביצוע תחקיר אירוע

לשימושכם תבנית ייעודית לביצוע תחקיר אירוע. 

ניתן להוריד את התבנית למחשב, לשמור במועדפים ולהתחיל למלא את המידע.

מעונות יום וגני ילדים

הדרכות

הסעות

הלימוד מאירועים בהסעות מתמקד בשני נושאים עיקריים: (1) שכחת ילדים ברכב ההסעה. (2) פגיעת ילדים בעלייה או בירידה מרכב ההסעה.

חגים, מועדים ועונות השנה

לאורך השנה מתקיימות פעילויות ייחודיות בהתאם לחגים, מועדים ועונות השנה. מטבע הדברים פעילויות אלה מזמנות גם סיכונים ייחודיים. למידה מאירועי בטיחות שהתרחשו בפעילויות מסוג זה תסייע לשיפור ניהול שגרת הבטיחות במוסד החינוכי. 

טיולים

טיול הוא פעילות חווייתית המתקיימת באוויר הפתוח ובאווירה משוחררת. מסיבות אלה ואחרות, בפעילות זו יש סכנות וסיכונים רבים. למידה מאירועי בטיחות בטיולים יכולה לסייע במניעת הישנות אירועים דומים בעתיד.

מבנים

כשל של מבנים, תקרות ותשתיות עלול להביא לפגיעות קשות. למידה מאירועי בטיחות בתחומים אלו יכולה לסייע ולמנוע אירועים דומים בעתיד.

מעבדות

הפעילות במעבדה רוויה בסיכונים, ולכן ניהול הבטיחות במעבדה, ניהול הסיכונים והלימוד מאירועי בטיחות מחוייבים  לצורך שמירה על בטיחות הילדים.

פעילויות חוץ

פעילות חוץ אתגרית או חווייתית שאינה מתוכננת ואינה מבוצעת כראוי עלולה להסתיים באסון. בכוחה של למידה מאירועי בטיחות לשפר את רמת הניהול ולפתח תרבות ארגונית תומכת בטיחות.

שיפוצים

שיפוצים הם חלק משגרת הבטיחות במוסדות חינוך. חלקם מתבצעים במהלך תקופת הלימודים וחלקם מתבצעים בסמוך למוסד. לימוד מאירועי בטיחות בתחום זה יסייע למנוע אירועים דומים בעתיד.