הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

סיוע לרשויות לצורך תכנון, בינוי, הרחבה או הסבה של מעונות יום

בדף זה תמצאו מידע על סיוע לרשויות מקומיות באמצעות קול קורא לצורכי תכנון, בינוי, הרחבה או הסבה של מעונות יום. לתשומת ליבכם, בשלב זה טרם פורסמו קולות קוראים להגשת בקשות. ניתן לעקוב בפורטל אחר פרסומי המשרד בנושא. 

>>> לנהלים ותהליכים בנושא תכנון, בינוי ופיתוח מעונות

תקצוב רשויות מקומיות לבינוי מעונות יום

את הבקשות לשחרור כספים לפי אבני הדרך והטפסים הנדרשים יש להגיש אך ורק באמצעות פורטל התמיכות הממשלתי של מרכב"ה. בכל רשות קיימים בעלי כרטיסים חכמים, שמורשים לעבוד דרך הפורטל.

לשאלות על הגשת בקשות לתשלום ותפעול שוטף ניתן לפנות למינהל הפיתוח באמצעות כתובת הדוא"ל ramisa@education.gov.il

לקבלת עזרה בנושאי מרכב"ה ניתן לפנות למרכז התמיכה באמצעות כתובת הדוא"ל ccc@mof.gov.il או בטלפון שמספרו 02-5012443.

שירות ותמיכה

מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 4), בימים א'–ה' בין השעות 07:30–18:00, וביום ו' בין השעות 08:00–14:30.

מוקד תמיכה ומידע להורים: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 7), בימים א'–ה' בין השעות 07:30–17:00.