הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

קידום נוער – נהלים, טפסים וועדות

​החל משנת העבודה תש"ע מעודכנים כל הנהלים על פי תוכנית העבודה המתחייבת מהמכרז להפעלת תוכנית היל"ה. החל מינואר 2010 כל יחידות קידום נוער מנהלות את מאגר מטופלי קידום נוער ומדווחות למערכת קידום נוער.

מפרט נוהלי הפעלת השירותים והתוכניות במערך היחידות לקידום נוער בארץ מאפשר לכל בעל תפקיד שקיפות מרבית של התוכניות, התהליכים והנהלים הנדרשים לביצועם. עוד מאפשר מפרט הנהלים לכל בעל תפקיד במערכת, לזהות את אחריותו ותפקידו בהובלת תהליכים לתכנון, ביצוע ובקרה של תוכניות ופעולות ביחידות לקידום נוער.

כללי

נערים

תוכניות

תקצוב כוח אדם

חוקי נוער

עובדי חינוך ילדים ונוער בסיכון מחויבים בעבודתם להגן על שלום הילדים והנוער, לדאוג לרווחתם ולביטחונם וכמובן לחנכם, לקדמם ולהעצימם לטובתם ולטובת החברה. חוברת החוקים מכילה את החוקים המרכזיים המתייחסים לילדים ולנוער בתחומי החינוך, המשפחה, העבודה, והעבריינות, וכן קווים מנחים לעובדים. החוברת נועדה לשמש כלי עזר בידי עובדי החינוך במילוי תפקידם, ולהקל עליהם לקבל החלטות בדילמות המורכבות שבתחומי עבודתם.