הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

חוזרי מנכ"ל – ביטחון, בטיחות ושעת חירום

קישורים לכל חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים לנושאי ביטחון, אבטחה, בטיחות ושעת חירום, מחולקים לפי נושאים. 

ביטחון ואבטחה במוסדות חינוך

חוזרי מנכ"ל ביטחון אוקטובר 2012

גני ילדים – ביטחון ובטיחות

מוסדות חינוך – ביטחון ובטיחות

מקצועות הטכנולוגיה – בטיחות

מעבדות – בטיחות

היערכות למצבי חירום

טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות

קייטנות

מחנות קיץ, משלחות נוער ושונות