בניין לב רם

חוזרי מנכ"ל - ביטחון, בטיחות ושעת חירום

ביטחון ואבטחה במוסדות חינוך | ביטחון, בטיחות ושעת חירום בגני ילדים | בטיחות במוסדות חינוך | בטיחות במעבדות | היערכות למצבי חירום | טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות | ביטחון, בטיחות ושעת חירום בקייטנות | ביטחון, בטיחות ושעת חירום במחנות קיץמשלחות נוער לפולין | משלחות תלמידים לחו"ל | בטיחות בפנימיות ובכפרי נוער

ביטחון ואבטחה במוסדות חינוך

חוזרי מנכ"ל ביטחון אוקטובר 2012:

ביטחון, בטיחות ושעת חירום בגני ילדים

בטיחות במוסדות חינוך

בטיחות במעבדות

היערכות למצבי חירום

טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות

ביטחון, בטיחות ושעת חירום בקייטנות

משלחות נוער לפולין

משלחות תלמידים לחו"ל

בטיחות בפנימיות ובכפרי נוער

>>לחוזרי מנכ"ל בנושאים נוספים ראו במאגר חוזרי מנכ"ל החדש

>>לחוזרי מנכ"ל שפורסמו לפני שנת תשע"ח ראו במאגר חוזרי מנכ"ל הישן.