הודעות לבעלויות

הודעות בנושאי רישוי והכרה

הודעות, מכתבים וחוזרים בנושאי רישוי והכרה המתפרסמים מעת לעת ורלוונטיים לרשויות ולבעלויות.

  • קבלת קהל - מתקיימת באגף רישוי בימי ד' בין השעות 12:00-9:00, בכתובת פארן 7 רמת אשכול ירושלים. לפרטים נוספים ראו בדף רישוי והכרה.
  • 17.5.2020 - אנו מודיעים על הארכת מועד הגשת בקשות חדשות לקבלת רישיון לשנת הלימודים תשפ"א (כולל העברת מבנה/העברת בעלות/פיצול מבנה/תוספת מבנים וכיתות) לא יאוחר מיום 18.05.2020. אנא היערכו בהתאם.

  • 16.3.2020 - ביטול קבלת קהל עקב מגיפת הקורונה - לאור התפשטות מגיפת הקורונה בישראל ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, אנו נאלצים לבטל את קבלת הקהל באגף הרישוי עד להודעה חדשה. המוקד הטלפוני ימשיך לעמוד לשירותכם בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 12:00-9:00. כמו כן, עובדי אגף הרישוי יהיו זמינים בדואר האלקטרוני לענות על כל שאלה.
  • בעלויות חדשות הנדרשות לקבלת קוד משתמש וסיסמה או שינוי איש קשר/מורשה חתימה, מתבקשות לתאם הגעה טלפונית עם הילה דנינו במוקד הרישוי בטלפון: 073-3934600 ולהגיע לאגף ביום שנקבע להם עם צילום תעודת זהות והעתק תעודת עמותה/חברה והעתק אישור מורשה חתימה. 

  • לאור מגיפת הקורונה בישראל, אנו מודיעים על הארכת מועד הגשת בקשות חדשות לקבלת רישיון לשנה"ל תשפ"א (כולל העברת מבנה/העברת בעלות/פיצול מבנה/תוספת מבנים וכיתות) לא יאוחר מיום 14.5.20. אנא היערכו בהתאם.

  • 16.3.2020 - הארכת מועד הגשת בקשות חדשות לקבלת רישיון לשנה"ל תשפ"א עקב מגיפת הקורונה: לאור מגיפת הקורונה בישראל, אנו מודיעים על הארכת מועד הגשת בקשות חדשות לקבלת רישיון לשנה"ל תשפ"א (כולל העברת מבנה/העברת בעלות/פיצול מבנה/תוספת מבנים וכיתות) לא יאוחר מיום 14.5.20. אנא היערכו בהתאם.

  • 18.3.2020 - הנחיות לבעלויות בנושא מסירת תיק אישי של תלמיד

להודעות נוספות