הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מידע וחומרי הדרכה – ביטחון, בטיחות ושעת חירום

אבטחה וביטחון במוסדות חינוך

ביטחון, בטיחות ושעת חירום במוסדות חינוך

ביטחון, בטיחות ושעת חירום בגני ילדים

בטיחות במוסדות חינוך

עזרה ראשונה ובריאות

פעילויות וספורט

מתקנים

פורים

שונות

ביטחון ובטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ בית ספריות

משלחות לחו"ל ומסעות לפולין

קורסים והכשרות

מצגות הדרכה בתחום בטיחות מוסדות חינוך

ערכת ההדרכה מיועדת למנהלי בטיחות, במוסדות חינוך במחוזות השונים. והיא עוסקת בכל התחומים החשובים שאליהם המנהלים אחראים. הערכה כוללת 14 מצגות, שניתנות להורדה, ושימוש שותף בנושאים הבאים: בטיחות במהלך עבודות ושיפוצים | מנהלות גנים חדשים | חצרות במוסדות חינוך | ניהול הידע בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום | מנהלי בית ספר חדשים | היערכות לפתיחת שנת הלימודים | ניהול הבטיחות ברשות מקומית | שיעורי חינוך גופני | אבות בית | השתלמות בטיחות לחדר מורים | ניהול הביטחון, בטיחות והחירום בקייטנות | מעבדות | אירועים חריגים ותחקירים | ניהול שגרת בטיחות

אוגדנים

לומדות

סרטוני הדרכה

סרטונים – כנס בטיחות תשפ"ג

סרטונים מכנסים של שנים קודמות