מתן הרשאה

הרשאות למערכות המשרד

הכניסה לפורטל רשויות ובעלויות לצורך קבלת מידע פרטני מחייבת חשבון במערכת ההזדהות המרכזית של משרד החינוך (פרטי זיהוי אישיים וסיסמה) והרשאות לצפייה במערכות המבוקשות. ההזדהות לפורטל בעלויות ורשויות זהה להזדהות ליתר מערכות משרד החינוך. 

כאן תוכלו לפתוח פנייה מקוונת בצירוף טופס הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט לקבלה או להסרה של הרשאות ולצפות לאחר הזדהות ברשימת בעלי הרשאות ברשות או בבעלות הרלוונטית. לבירורים פנו למטה איסוף נתונים, 03-6906680, בימים א'-ה' בשעות 16:30-8:00. ללומדה להיכרות עם הפורטל ולתפעולו. 

לקריאה נוספת על הרשאות למערכות המשרד

פתיחת פנייה עבור משתמש חדש

פתיחת פנייה