הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הפקת נתוני מצבת תלמידים לבעלויות חינוך

על מנת לצפות בתוכן מותאם עבורך עליך להתחבר

​העברת מידע לבעלויות פרטיות בדף זה תתאפשר רק עבור בעלויות חינוך עם נתוני מצבת תלמידים, לאחר שימלאו טופס התחייבות של רשת חינוך לאבטחת מידע ולהגנה על הפרטיות במצבת תלמידים. בדף זה תמצאו מידע על תהליך הפקת נתוני מצבת תלמידים ותוכלו להפיק את הקבצים בכפוף לאישורים הרלוונטיים.

לתשומת ליבכם, פורסם חוזר בנושא תקן השעות למוסד המוכר שאינו רשמי הלא חרדי בחינוך המיוחד לשנת הלימודים תשפ"א.

>> חזרה לדף מצבת תלמידים

הנתונים שניתן להפיק ממצבת תלמידים

באמצעות המערכת החדשה ניתן להפיק נתונים מפורטים ממצבת תלמידים, המכילים שישה קבצים:

 • תלמידים: רשימת תלמידי המוסדות בחינוך העל-יסודי השייכים לבעלות, בין שהם גרים ובין שאינם גרים ברשות.

 • גורמי קשר: הורים או אפוטרופסים ונתונים נוספים, כגון מספר זהות של התלמיד ושל גורם הקשר, סוג הקשר ועוד. 

 • פרטי קשר: פרטי התקשרות של גורמי הקשר, כגון מספר טלפון, כתובת ועוד. 

 • מוסדות: נתוני המוסדות השייכים לבעלות ופרטיהם.

 • כיתות: פרטי הכיתות, כגון סוגי כיתות ותיאורן, מספר תלמידים בכיתה, מספר תלמידים מקסימלי ומינימלי ועוד.

 • מגמות: פרטי המגמות, כגון שם, תיאור וסמל המגמה, מכסת תלמידים מבוקשת, סטטוס אישור ועוד.

אופן הפקת נתוני מצבת תלמידים

בעלויות חינוך עם מצבת תלמידים בחינוך העל-יסודי יכולות להפיק את נתוני מצבת התלמידים באמצעות הורדת הקבצים בהמשך דף זה.

שלבי התהליך לקבלת נתוני מצבת תלמידים

 • שלב ראשון: חתימת מורשה חתימה על טופס התחייבות של רשת חינוך לאבטחת מידע והגנה על הפרטיות במצבת תלמידים ומורים.

 • שלב שני: פתיחת פנייה מקוונת בהמשך דף זה וצירוף טופס התחייבות המלא והחתום.

 • שלב שלישי: בדיקת תקינות לטופס ההתחייבות. אם נדרשים תיקונים או השלמות, יישלח משוב באמצעות הפורטל, דואר אלקטרוני או מסרון.

 • שלב רביעי: לאחר שיימצא כי הטופס תקין, מורשה חתימה יוכל להוריד את הקבצים בדף זה. 

 • שלב חמישי: האדם החתום על הטופס רשאי להוריד את קובצי מצבת התלמידים. באפשרותו לתת הרשאה לנציגים נוספים בבעלות באמצעות הקצאת הרשאות (דליגציה). לפרטים עיינו במדריך להקצאת הרשאות (דליגציה). כניסה למערכת הדליגציה

לתשומת ליבכם, תדירות עדכון הנתונים כעת היא אחת לשבוע באישור הלשכה המשפטית.

שאלות נפוצות

 • אילו נתונים בעלות יכולה להפיק ממצבת תלמידים בדף זה?

  ניתן להפיק שישה קבצים: תלמידים, גורמי קשר, פרטי קשר, מוסדות, כיתות ומגמות. פרטים במסמך המצ"ב.

 • האם כל בעלות יכולה להפיק נתונים מקוונים ממצבת התלמידים שלה באמצעות דף זה?

  רק רשתות חינוך בחינוך העל-יסודי יוכלו להפיק קבצים המכילים את נתוני מצבת התלמידים שלהן לאחר שימלאו טופס התחייבות לאבטחת מידע.