הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מדריך לרשויות – מסלולים

במערכת מסלולים תוכלו לדווח על כלל תלמידי החינוך המיוחד וכן על תלמידי חינוך רגיל של כ-50 רשויות, שלא עברו לשיטת תקצוב פר-תלמיד (רשויות קטנות ורשויות הנזקקות להסעות ממוגנות ירי).

הודעות ועדכונים

חדש במערכת מסלולים:

  • הזנת כמות המלווים לתלמידי גן עם לקות קלה. להסבר ראו מדריך למשתמש.

  • אפשרות לדילוג על פתיחת המפה (במסלול לפי מכרז)  – במעבר ללשונית המפה או לשלב פירוט התחנות בנסיעה תופיע הודעה עם המרחק שחושב. לאחר אישור המרחק תועברו לשלב הוספת המוסעים.

  • דיווחי חופשות לתלמידי החינוך המיוחד: שכפול תאריכים מנסיעה לנסיעה, סימון גורף של תאריכים מוצגים והגבלת דיווח תלמידים לפי סוג כיתה.

  • קישור להצגת פרטי הנסיעה ממסלול שדווח בשנה קודמת (בתחתית מסך דיווח הנסיעה).

  • דיווח על הסעה לבגרויות לתלמידי החינוך המיוחד לאורך כל שנת הלימודים.

תהליכים מרכזיים במערכת מסלולים

  • ניהול נתוני תשתית: חברות הסעה, מכרזים וחוזים, מסמכים, מסוף, רכבים ממוגנים ועוד.

  • דיווח הרשויות על מאפייני המסלול והתלמידים המוסעים בו.

  • בדיקה ואישור על ידי ועדת תקצוב הסעות מחוזית.

  • חישוב, תקצוב והעברה למערכת התשלומים.

  • הפקת דוחות שונים. 

הסטטוסים המתקבלים במערכת בהתאם לתהליך העבודה

בעריכה ברשות – יצירת דיווח על ידי הרשות.

הועבר לוועדה מחוזית – המסלול ננעל על ידי הרשות.

הוחזר לתיקון הרשות – הוועדה המחוזית מחזירה את המסלול לרשות לצורך תיקון.

בעריכה במחוז – המסלול נמצא בדיון בוועדה המחוזית וטרם התקבלה החלטה סופית.

החלטת ועדה – הוועדה המחוזית החליטה לאשר את המסלול.

נדחה – הוועדה המחוזית החליטה לא לאשר את המסלול.

הועבר לתשלום – המסלול הועבר לתשלום על פי אישור הוועדה המחוזית.