הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מדריך לרשויות – הסעות נט

​הסעות נט היא מערכת מקוונת שמאפשרת הפקת דוחות, צפייה בנתונים והזנת דיווחים בהתאם להרשאות הגישה שניתנו לבעלי תפקידים ברשות המקומית. המערכת מכילה נתונים ממאגרי המשרד, הכוללים בין השאר את נתוני התלמידים והמוסדות, והיא מחשבת בעצמה את זכאות התלמידים להסעה, לפי הכללים שקבע המשרד. ניתן לדווח בה על תלמידי החינוך הרגיל בלבד.

🚗 חזרה לדף הסעות

תהליכים מרכזיים במערכת הסעות נט

 • חישוב המלצת מערכת לזכאות תלמיד להסעה, עבור כלל התלמידים.  

 • דיווח הרשויות על התלמידים המוסעים.

 • בדיקה ואישור על ידי ועדת תקצוב הסעות מחוזית.

 • חישוב תקצוב והעברה למערכת התשלומים.

 • הפקת דוחות שונים. 

 • בקשות לוועדה מרכזית (עבור חינוך רגיל וחינוך מיוחד).

 • דיווח על ליווי תלמידים.

כניסה למערכת

ניתן להיכנס למערכת באמצעות דפדפן אקספלורר. לקבלת הרשאות למערכת יש למלא שני טפסים:

לאחר מילוי הטפסים והחתמת מנהל מחלקת החינוך או מנהל אגף החינוך, יש לפתוח בפורטל פנייה מקוונת בנושא בקשת הרשאות ולצרף את הטפסים לפנייה.

המדריך המלא

הסטטוסים המתקבלים במערכת בהתאם לתהליך העבודה

 • בעריכה ברשות – יצירת דיווח על ידי הרשות.

 • הועבר לוועדה מחוזית – נעילת הדיווחים על ידי הרשות.

 • בעריכה במחוז – יצירת דיון בוועדה המחוזית.

 • החלטת ועדה – התקבלה החלטה בוועדה המחוזית על דיון זה.

 • הועבר לתשלום – הדיווח הועבר לתשלום. פירוט התשלום יוצג במערכת מית"ר  לאחר ביצוע התשלום בפועל.

 • לא לתשלום – הדיווח הועבר לתשלום וכל התלמידים בדיווח אינם מאושרים.

דיווח תלמידים לליווי

>>חזרה לדף הסעות