הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ספקי מכרז המאגר (גפ"ן)

בהחלטת ממשלה מספר 226 מיום 1.8.2021 בדבר "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החליטה מדינת ישראל להעביר למנהלי בתי הספר חלק מתקציב החינוך המיועד לרכש תוכניות ומענים בתחום החינוך עבור בתי הספר. מנהלי בתי הספר יפנו לספקים מהמאגר לפי בחירתם, ירכשו את השירות המבוקש וישלמו עליו באמצעות התקציב שהעמיד לשם כך המשרד. מטרת המאגר היא לאפשר למנהלי בתי הספר, לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך לבצע הזמנה של שירות או טובין מהספקים שאישר המשרד, ונכללים במסלול הירוק בהתאם לצורכי בית הספר – באופן דיגיטלי, נוח, מהיר, בבקרה ושקיפות מלאה, ובליווי ותמיכה ככל שיידרש.

ספקים המבקשים להיכלל במאגר המסלול הירוק יגישו הצעות למכרז. ועדת המכרזים תדון בהצעות וככל שתאושרנה, הן תעודכנה במאגר ותהיינה נגישות למנהלי בתי הספר, לרשויות מקומיות ולמשרד החינוך, והכול בכפוף לנוהלי העבודה המפורטים במכרז.

מכרז המאגר ייפתח להגשת הצעות מקוונות בתאריכים שתקבע ועדת המכרזים, ויפורסמו באתר מינהל הרכש ובדף זה.

הודעות ועדכונים

  • לבדיקת סטטוס ההצעות שהוגשו למכרז יש להיכנס ל: כניסה מזוהה למאגר התוכניות > ניהול התוכנית שלי > ריכוז הצעות למכרז. אייקון new

    חשוב! יש לוודא כי כל ההצעות שהוגשו באופן מלא נמצאת בסטטוס "בתהליך בדיקה" בלבד (לא באפשרות "טרם הושלם על ידי הארגון").

  • מכרז מאגר ספקי תוכניות ומענים פורסם באתר מינהל הרכש.

  • המערכת המקוונת להגשת הצעות נסגרה.

  • מידעון לספקים – פרסום אחרון, אפריל 2024

מכרז המאגר

מידעונים

מפגשים מקצועיים

יצירת קשר

לפרטים נוספים ולשאלות ניתן לפנות למוקד בטלפון 6552*, שלוחה 2.

שעות פעילות המוקד בשגרה: ימים א'–ה' בין השעות 7:30–18:00, ובימי ו' בין השעות 8:00–14:30. ניתן לפנות ליחידה לתוכניות ושותפויות בדוא"ל maanim@education.gov.il.