הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

צוערים לחינוך הבלתי פורמלי

תוכנית "הצוערים לחינוך הבלתי פורמאלי" היא תוכנית ממלכתית וייחודית לשיפור החינוך הבלתי פורמלי בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי (ברמת דרגי כניסה) ולחיזוק ההון האנושי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל.

​התוכנית פועלת כמיזם משותף בין משרד החינוך – מינהל חברה ונוער וארגון "שותפויות אדמונד דה-רוטשילד" והינה במסגרת יישום החלטת ממשלה "עתודות לישראל" 1653 מתאריך 10.7.2016.

מסמכי קול קורא

משרד החינוך – מינהל חברה ונוער מזמין את הרשויות המקומיות העונות על הקריטריונים המפורטים בקול הקורא להגיש מועמדות לשיבוץ בוגרי תוכניות "הצוערים לחינוך בלתי פורמאלי" להשמה באותן רשויות.

כל המסמכים