הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

היערכות לשעת חירום במוסדות חינוך – חרבות ברזל

משרד החינוך ריכז עבור צוותי החינוך מידע חיוני בנוגע למלחמת "חרבות ברזל". בקישור תוכלו למצוא מידע לשעת חירום בנושאים הבאים: 

 • האיגרת היומית: הנחיות ומידע בשעת חירום 

 • דף מרכז של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי בנושא חירום

 • הנחיות לפעילות חינוכית רציפה בחירום  

 • חינוך מיוחד בחירום 

 • מפונים ומתפנים 

 • הפעלת מתנדבים 

 • נפגעים ונעדרים 

 • כוח אדם בהוראה 

 • אבטחה בחירום

 • אבטחת מידע 

 • תמיכה וסיוע לנפגעים 

נהלים והנחיות להתנהלות וללמידה מרחוק בחירום

כמענה לשעת חירום ובמצבים שבהם שגרת ורצף הלמידה נקטעו, משרד החינוך גיבש נהלים וסדרת פעולות שיש לפעול על פיהם לכל אורך השנה בשגרה ועם דגש על שעת חירום. מצב חירום מוגדר כמצב שבו תוגבל ו/או תופסק הפעילות הלימודית הסדירה במוסדות החינוך לתקופת זמן שיכולה להימשך מכמה ימים עד כמה שבועות, לרבות בימי חופשה. במצב חירום יש להישמע להנחיות מטה משרד החינוך, פיקוד העורף וגורמי הביטחון המוסמכים. בעת הכרזה על מצב חירום יש לבצע את הפעולות הבאות באופן מיידי:

 1. הפעלת צל"ח בית ספרי.

 2. הפעלת שגרת למידה בחירום המשלבת דיגיטליות באמצעות הכלים, התכנים והסביבה המקוונת המשמשים את בית הספר בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה בשגרה.

למידע נוסף ראו נוהל חירום בזמן אמת

מרכיבי ביטחון ומיגון במוסדות חינוך

אגף הביטחון במשרד החינוך מסייע באופן חלקי בהתקנה או בשדרוג של מרכיבי ביטחון, בטיחות וחירום במוסדות החינוך הקיימים על פי הקריטריונים המפורטים בתקנה 17 ובכפוף להקצאת תקציב. האחריות להתקנה, שדרוג ואחזקה של כל מרכיבי הביטחון, הבטיחות והחירום במוסדות החינוך חלה על הרשות המקומית או הבעלות.

תוכניות חינוך לחירום במסגרת תוכנית הלימודים

בתי ספר המוגדרים כמתקני קליטת אוכלוסייה בשעת חירום

מבני הציבור המתוכננים לשמש מתקני קליטה לאוכלוסייה מפונה בחירום אינם יכולים להכיל את כמות המפונים הצפויה בתרחישים השונים. קליטת האוכלוסייה המפונה תתבצע בתוך בתי ספר שיוסבו למתקני קליטה. קביעת בתי הספר תתבצע בתיאום בין הרשות המקומית לרשות פס"ח (פינוי, סעד, חללים) במשרד הפנים. האחריות לקליטת האוכלוסייה המפונה מוטלת על הרשות המקומית, בסיוע רשות פס"ח המחוזית.

למידע מפורט ראו מתקן קליטת אוכלוסייה בחירום – מתוך חוזר מנכ"ל נוהלי שעת חירום במערכת החינוך, נוהל 13.

למצגת הדרכה בנושא פגיעת טיל במוסד חינוכי

לדף למידה משולבת דיגיטל – מידע מורחב בנושא תמיכה והעשרה לימודית דיגיטלית, נהלים והנחיות, ציוד חירום ועוד

תיק הפעלה בחירום – תא בלתי פורמלי רשותי – מינהל חברה ונוער

רפואת חירום ועזרה ראשונה

בקישור זה תוכלו למצוא מידע על מוקד היפגעויות תלמידים, על היבטי היפגעות בטיולים ובפעילויות חוץ, על הכשרות והדרכות לעזרה ראשונה, על חובת החזקת מזרק אפינפרין ומכשיר החייאה ועוד. 

שאלות נפוצות

 • מהם מרכיבי החובה על פי תקנה 17?

  לבי"ס: גדר תקנית, שערי כניסה להולכי רגל ולרכב, שערי יציאות חירום, מערכת כריזה, עמדת מאבטח, מערכת קשר/טלפון בין המאבטח להנהלת ביה"ס. לגן: גדר תקנית, שער כניסה להולכי רגל, שער יציאת חירום, לחצן מצוקה ומערכת אינטרקום בשער הכוללת טלוויזיה במעגל סגור בתוך הגן.

 • מהו תנאי המיגון המינימלי הנדרש לצורך קביעת בית ספר כמתקן קליטה?

  קיום מיגון תקני של 0.5 מ"ר לכל נפש.