הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

הכשרה למחנכות-מטפלות במעונות היום לפעוטות

כאן תמצאו מידע על הכשרות של צוותי החינוך במעונות יום, ועל תוכנית הלימודים בקורס.

הודעות ועדכונים

>> בטופס הרשאות לרשויות ישנו תפקיד חדש בשם מנהל/ת מחלקת חינוך מעונות יום. בעלי תפקיד זה יוכלו להיכנס למערכת מעונות יום, לצפות בנתונים וכן לדווח שעות הדרכה וליווי של המדריכות החינוכיות ברשות. לאחר מילוי הטופס יש לפתוח פנייה מקוונת מדף הרשאות ולצרף אותו במלואו.

>> בדף זה יוכלו גזברים ומנהלי מחלקות חינוך לדווח לאחר הזדהות על מנהל/ת יחידת לידה עד גיל 3 (בלחיצה על הכפתור הכתום). הדיווח יכלול פרטים אישיים, אחוז משרה ושכר ששולם. שימו לב, ניתן להזין כמה מנהלות לאותה הרשות. בסיום יש לאשר את הנתונים. לאחר האישור לא ניתן לבצע עדכונים נוספים בטופס.

>> מסמך לגבי תוכנית הכשרה פדגוגית למחנך-מטפל במעון יום – פעימה שנייה

הכשרות לצוות במעונות יום לפעוטות

הלימודים מתקיימים במוסדות להשכלה גבוהה בעלי מסלול לגיל הרך שנבחרו בקול קורא של משרד החינוך. הלימודים משולבים – פרונטליים ומקוונים. קיימים שלושה מסלולים:

הכשרת יסוד למחנכות-מטפלות

קהל היעד: הצוות החינוכי-טיפולי המועסק במעון יום לפעוטות בעל רישיון.

שעות הכשרה: 220 בסך הכול – 150 שעות הכשרה עיונית מוכרת להמשך לימודים אקדמיים, 70 שעות הכשרה מעשית במעון יום.

הכשרה מתקדמת למחנכות מטפלות

קהל היעד: מחנכות מטפלות בעלות תעודת מטפלת סוג 1 או הכשרת יסוד ומועסקת בפועל במעון יום לפעוטות בעל רישיון.

שעות הכשרה: 390 בסך הכול – 240 שעות הכשרה עיונית מוכרת להמשך לימודים אקדמיים, 150 שעות הכשרה מעשית במעון יום.

מנהלת מעון יום לפעוטות

קהל היעד: מנהלת המועסקת במעון יום לפעוטות במועד תחילת הקורס ובמהלכו.

שעות הכשרה: 780 בסך הכול – 600 שעות הכשרה עיונית מוכרת להמשך לימודים אקדמיים, 180 שעות הכשרה מעשית במעון יום.

דרישות הדרכה

החל מתאריך 1.1.2022 מפעיל מעון יום לפעוטות מתחייב להעסיק מדריך חינוכי שיעביר הדרכה חינוכית בהיקף של 4 שעות לחודש, במהלך כל שנת הלימודים. ההדרכה החינוכית תכלול תצפיות בצוות המעון, פגישות אישיות עם מחנכים-מטפלים ומנהל המעון וכן פגישות עם כלל המחנכים-מטפלים ביחד, או לפי חלוקה לקבוצות.

>> להמלצות הממונה לעניין ההשכלה, ההכשרה והניסיון הראויים למדריך חינוכי במסגרת הגיל הרך

הנחיות לדיווח הכשרות פדגוגיות לצוות המעונות

העברת הדיווחים להכשרת צוות מעונות יום יתבצע באמצעות טופס מקוון, המיועד להתקשרות בין צוות המכללות למשרד החינוך לצורך דיווח ההסמכות למחנכות-מטפלות, כפי שיוסבר להלן:

 • להפעלת תהליך הדיווח יש להזדהות בפורטל ולהפעיל את כפתור טופס מקוון לדיווח הכשרות למטפלות במעונות יום.

 • הכפתור להפניה לטופס המקוון יהיה פעיל עבור בעלי הרשאות מתאימות מצוות המכללות.

 • לשליחת דיווח ההכשרות יש להפעיל בטופס המקוון את כפתור "דיווח הכשרה חדש" ולהעלות את קובץ הנתונים בפורמט CSV.

 • יש לוודא שקובץ הנתונים מוגדר לפי ההנחיות שפורסמו במסמך התקינה. קובץ נתונים שאינו עומד בהגדרות התקינה לא ייקלט למערכת המשרד ותירשם שגיאה על קליטתו.

 • לאחר העלאת נתוני הדיווח ניתן לצפות בסטטוס קליטת הנתונים והמשוב על קליטת הקובץ.

 • באחריות כל מכללה לבדוק את סטטוס הקליטה לדיווחים ולתקן בהתאם.

החזון

הצוות החינוכי בכל מעון מומחה בתחום החינוך-טיפול בגיל הרך ופועל במקצועיות ובמסירות מתוך תפיסה שמכלול האיכויות של המעון והצוות המחנך-מטפל במעון משפיעים על התפתחותו של הפעוט וסיכויי הצלחתו בעתיד.

הצוות המחנך-מטפל במעון רוכש את ההכשרה המתאימה ומקבל ליווי והדרכה מקצועית הולמת על בסיס קבוע.

ההכשרה המקצועית מאפשרת לצוות המחנך-מטפל במעון להכיר ואף לזהות באופן יעיל פעוטות הנמצאים במצבי סיכון, עיכוב התפתחותי ועוד.

ההכשרה המקצועית יוצרת משמעות אצל צוות המעון, מגבירה את תחושת הסיפוק של המחנכות-מטפלות, את תחושת השייכות והיציבות, מביאה לערך עצמי גבוה וכמובן מביאה לקידום מקצועי.

עיקרי התוכנית

הצוות המחנך-מטפל המועסק במועד תחילת הקורס במעון יום לפעוטות (7 פעוטות ומעלה) חייב באישור קיומה של הכשרה פדגוגית על פי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות.

תוכנית הלימודים

הלימודים הם לתעודת מחנכת-מטפלת במעונות יום לפעוטות. היקף הלימודים בתוכנית הוא 220 שעות, מתוכן 150 שעות הכשרה עיונית (עד 70 שעות ניתן ללמוד בצורה מקוונת) ו-70 שעות הכשרה מעשית בליווי מדריכה פדגוגית.

תנאי הקבלה

עבודה בפועל כמחנכת-מטפלת במעון יום לפעוטות בעל רישיון בתוקף מכוח חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות, והצלחה בריאיון קבלה לתוכנית ההכשרה.

מועד ההכשרה

יום בשבוע בשעות אחר הצהריים, במהלך שנה אחת.
בתום הלימודים ועם העמידה בכל דרישות התוכנית (הכוללת עבודה בפועל במעון) תקבל כל לומדת מלגה על סך 2,500 ש"ח.

סדר יום ותוכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך: ערכים, עקרונות וקווים מנחים לצוותים במסגרות חינוכיות

בתחילת כל שנת לימודים מפעיל מעון יום לפעוטות מחליט על תוכנית התפתחותית חינוכית המותאמת לגיל הפעוטות, וכן על סדר יום מתוכנן לכל קבוצה. על סדר היום לתרום לאיזון הפנימי של הפעוט ושל המחנך-מטפל ולהיות מותאם לגיל הפעוטות ולשלבי התפתחותם בכול קבוצת גיל. תוכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך וכן סדר יום מומלץ לפעוטות, לפי גילים, יפורסמו באתר האגף למעונות יום. התוכנית אמורה לשמש את צוותי החינוך טיפול במעון. על מנהל המעון להסתייע במדריך החינוכי, לבניית סדר היום, והוא רשאי להסתייע בו לצורך בניית תוכנית התפתחותית חינוכית. 

התכנים הנלמדים בקורס מחנכת–מטפלת במעון

שם הקורס נושאי לימוד מרכזיים
התפתחות הילד לידה עד 6
 • מאפיינים התפתחותיים: קוגניטיביים, שפתיים, רגשיים, סנסו-מוטוריים, חברתיים.

 • הקשר בין התפתחות ולמידה בגיל הרך.

 • זיהוי מוקדם של ילדים עם צרכים מיוחדים.

 • כלים ומיומנויות להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות אצל ילדים.

 • מבוא לטיפול בילדים עם מוגבלויות.

גישה ותפיסה חינוכית לגיל הרך
 • פסיכולוגיה התפתחותית למודת הקשר.

 • היכרות עם גישות ותפיסות חינוכיות בגיל הרך.

 • גישות להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה.

 • תאוריות ליצירת תחושת חוסן לצוותים ולילדים.

איכות טיפול ופדגוגיה

 • היכרות עם העקרונות המנחים בכלי הערכה (Iters 3, Class) ותפקידו של המחנך-מטפל.

 • העשרת שפתו של המחנך-מטפל.

 • תקשורת הצוות החינוכי עם הילדים בסיטואציות שונות במהלך היום במעון, בדגש על שיח מכבד תואם התפתחות.

 • תוכניות חינוכיות, ספרות ילדים.

 • הגשת חומרים; מוזיקה, תנועה ומשחק בגיל הרך.

 • ארגון סביבות למידה ומרחבים המאפשרים עשייה, בחירה, פעלתנות ולמידה.

 • אוריינות וחשיבותה.

הורות משפחה וקהילה
 • שותפות הורים ותקשורת מקרבת של צוות המעון עם ההורים.

 • יחסי הורים-ילדים וחשיבותם להתפתחות הילדים בגיל הרך.

 • רב-תרבותיות.

העשרה והרחבה בתחומים רלוונטיים         לבחירת המוסד המכשיר
נהלים, חוקים ואתיקה
 • תזונה ואורח חיים בריא, הקפדה על היגיינה, בריאות ומניעת מחלות מדבקות.

 • זיהוי מצבי סיכון ומצוקה.

 • חובת דיווח לפי דין.

 • אתיקה בחינוך.

התנסות מעשית סדנה קבוצתית המבוססת על תיעוד אירועים מהשטח, סימולציה, תיאור מקרה ועוד.
רכישת מיומנויות, צפייה בסיטואציות חינוכיות, ניתוח תצפיות, זיהוי דפוסי התנהגות, סביבה חינוכית, מרחבי עבודה ומוקדי משחק, פעולות מעודדות אינטראקציות חינוכיות, מתן בחירה לילדים בפעילויות, שמירה על היגיינה, הקפדה על תזונה נכונה ולינה כחלק מחינוך-טיפול איכותי, תוכנית עבודה ככלי יישומי בסדר היום במעון לפעוטות.

>> להקלטת מפגש הוובינר בנושא הנגשת ההכשרה למטפלות מחנכות במעונות היום שהתקיים בי"ד באייר התשפ"ב, 15 במאי 2022

שירות ותמיכה

מוקד שירות לרשויות, בעלויות ומפעילי מעונות יום: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 4), בימים א'–ה' בין השעות 07:30–18:00, וביום ו' בין השעות 8:00–14:30.

מוקד תמיכה ומידע להורים: טלפון 6552* או 073-3983960 שלוחה 3 (ואז 7), בימים א'–ה' בין השעות 07:30–18:00.

שאלות נפוצות

 • אלו תעודות אחרות קודמות מוכרות?

  ​משרד החינוך יכיר בכל התעודות שאושרו באגף הכשרה מקצועית בזרוע העבודה, לצורך העסקה במעונות היום. לעניין המשך לימודים במוסד אקדמי, כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם לכללי ההכרה המקובלים במוסדות להכשרה.

 • האם ניתן לקבל את המענק רטרואקטיבית לכל מי שכבר עברה קורס מאושר?

  ​לא. מלגת הלימודים היא רק עבור הקורסים של 220 השעות שייפתחו בהתאם לקול הקורא שפורסם, ותוך כדי עבודה רציפה במעון.

 • האם משרד החינוך יפעל מול הארגונים והמעונות במטרה להנגיש את המידע על הקורסים?

  כן. משרד החינוך יקיים פגישות מקוונות עם הרשויות, הארגונים והבעלויות.

 • האם ניתן ללמוד בשלוחות של הסמינרים?

  ​ניתן ללמוד בשלוחות של הסמינרים רק במידה שהשלוחה רשמית ומאושרת ללמד את תחום הגיל הרך ושמה מופיע בטבלה.

 • כמה לומדות צפויות ללמוד את הקורס?

  ​קהל היעד בשלב זה הוא כ-30,000 לומדות.

 • מהו היקף העבודה הנדרש ממחנכת-מטפלת כדי להתקבל לקורס?

  ​היקף שעות העבודה הנדרשות ממחנכת-מטפלת הוא כשל חצי משרה לפחות.

 • עד איזה גיל ניתן לעבוד במעון?

  ​אין הגבלת גיל למטפלות-מחנכות.

 • האם ניתן לצרף משפחתונים לתוכנית?

  ​משפחתונים נשארו באחריות זרוע העבודה, משרד הכלכלה, ולא מחויבים בהכשרה זו כחלק מחוק הפיקוח.

 • האם שעה בקורס דומה לשעה אקדמית?

  ​כן. שעת לימוד בכל קורס היא כשעת לימוד אקדמית של 45 דקות.

 • במקרה שהעובדת שנרשמה ללימודים צריכה ללדת במהלך הלימודים, מה קורה עם הכשרה?

  ​יש לברר במוסד הלימודים לגבי חובת נוכחות לאחר הלידה והשלמת החומר הנדרשת.

 • האם תהיה הנגשה בלימודים לבעלי מוגבלויות?

  ​יש לברר זאת מול המכללה/הסמינר.

 • מטפלת-מחנכת שעוזבת את העבודה במעון באמצע השנה, יכולה להמשיך ללמוד?

  ​היא תוכל לסיים את הלימודים אך לא תקבל את המענק.

 • מהן הדרישות לקורס של מנהלת מעון?

  ​כאשר ייפתחו קורסים למנהלות מעון, משרד החינוך יעדכן מהם הקריטריונים והדרישות לקורס.

 • מטפלת בעלת ותק של חמש שנים ומעלה חייבת ללמוד?

  מי שב-1 בספטמבר 2021 (ערב יום התחילה של התקנות) מילאה תפקיד של מחנכת-מטפלת או מנהלת במעון יום לפעוטות תוכל להשלים את ההכשרה הפדגוגית הנדרשת במשך ארבע שנים (עד 1 בספטמבר 2025).

  מי שב-1 בספטמבר 2021 (ערב יום התחילה) מילאה תפקיד של מחנכת-מטפלת או מנהלת במעון יום לפעוטות במשך חמש שנים לפחות, ההכשרה הפדגוגית שתחול לגביה תכלול 120 שעות בלבד.

 • האם הלימודים הם תנאי קבלה לעבודה?

  דרישות ההכשרה הפדגוגית ממטפלות-מחנכות מפורטות בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ותקנותיו. ​