בתי הספר של החופש הגדול

בתי הספר של החופש הגדול

תוכנית בית הספר של החופש הגדול פועלת במערכת החינוך זה שש שנים, מתוך הבנה שתלמידים בגיל צעיר זקוקים לקשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים. קשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות של התלמידים ולהתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית.

בדף זה יוכל גזבר הרשות או מנהל מחלקת החינוך ברשות, לאחר הזדהות, להגיש טופס הצטרפות מקוון לתוכנית בתי הספר של החופש הגדול (מענה לקול קורא), להגיש בקשה לליווי פדגוגי, להעלות תוכנית עבודה רשותית ובית ספרית ולצפות בסטטוס הבקשה. 

בקיץ תש"ף התוכנית פעלה מתאריך 1.7.20 עד לתאריך 6.8.20, בהתאם למסמך ההרחבה לתוכנית בתי הספר והגנים של החופש הגדול.

לתשומת ליבכם, 

  • יש לשלוח את דוחות הביצוע לכתובת הדוא"ל Hofesh@marmanet.co.il

  • לשימושכם גרסה מעודכנת של פורמט דוח הביצוע.

  • בתי ספר וגנים של החינוך המיוחד שהפעילו את תוכנית חמשת הימים בתאריכים 2.8.2020 עד 6.8.2020, יצרפו דוח ביצוע חינוך מיוחד לדוחות הביצוע עבור התוכנית המלאה. דוח זה מבוסס על דוח הביצוע לתוכנית המלאה בהתאמות הנדרשות (אוכלוסייה, תקופת הפעילות, מפתחות תקצוב).

לקריאה נוספת על בתי הספר של החופש הגדול