בתי הספר של החופש הגדול

בתי הספר של החופש הגדול

תוכנית בית הספר של החופש הגדול פועלת במערכת החינוך זה שש שנים, מתוך הבנה שתלמידים בגיל צעיר זקוקים לקשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים. קשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות של התלמידים ולהתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית.

התוכנית תופעל החל מתאריך 1.7.20 עד לתאריך 6.8.20, בהתאם למסמך ההרחבה לתוכנית בתי הספר והגנים של החופש הגדול.

בדף זה יוכל גזבר הרשות או מנהל מחלקת החינוך ברשות, לאחר הזדהות, להגיש טופס הצטרפות מקוון לתוכנית בתי הספר של החופש הגדול (מענה לקול קורא), להגיש בקשה לליווי פדגוגי, להעלות תוכנית עבודה רשותית ובית ספרית ולצפות בסטטוס הבקשה. 

לתשומת ליבכם, לא ניתן עוד לעדכן את רישום התלמידים במערכת, אך ניתן לצפות בדיווח הרשות על רישום התלמידים.

לקריאה נוספת על בתי הספר של החופש הגדול

פתיחת פנייה