הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ביטחון ובטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ בית ספריות

פעילויות וטיולים מחוץ לכותלי בית הספר מצריכים תכנון מקדים והיערכות בהתאם לנוהלי הבטיחות. בדף זה תוכלו לקרוא על סוגי הפעילויות האפשריות ומידת הסכנה הכרוכה בהן, ותמצאו מידע שימושי שיסייע לכם בתכנון היבטי הבטיחות של הפעילות כגון: רשימות בדיקה לקראת טיול, תכנון וניהול משק מים בטיולים ועוד.

פעילות קיץ – קייטנות ומחנות

סרטוני הדרכה

תכנון פעילות חוץ בית ספרית

הנהלים וההנחיות בנוגע לטיולים ולפעילות חוץ בית ספרית נקבעים בהתאם לסוג הפעילות ולרמת הבטיחות הנדרשת, ועל פי הנחיות צה"ל ומשטרת ישראל. ביצוע בדיקות הוא חלק משמעותי בהיערכות לטיול. הבדיקות נועדו לסייע בתכנון ובביצוע של הטיול ובצמצום סיכונים מיותרים שעלולים להתרחש בזמן הטיול. לשימושכם רשימות בדיקה והנחיות בטיחות לקראת טיול בקישורים אלה:

מפת תיאום טיולים

אנו שמחים להנגיש עבורכם את מפת תיאום הטיולים המעודכנת: פני המפה | גב המפה

להלן פירוט השינויים העיקריים במפה:

עדכונים באזורי הביטחון

 • אזור 1 – אזור ביטחוני באחריות צה"ל, בו חלה חובת נשיאת נשק ותיאום ביטחוני ביום ובלילה.
 • אזור ביטחוני 1א' – אזור ביטחוני באחריות צה"ל, בו אין חובת נשיאת נשק ביום, אך יש חובת נשיאת נשק בלילה. לתשומת ליבכם, אזור זה התרחב מאוד ואם תחול החמרה במצב הביטחוני יוגבלו הטיולים בהתאם.
 • אזור ביטחוני 2 – איזור ביטחוני באחריות משטרת ישראל, בו נדרשת אבטחה ביום ובלילה. אזור זה הצטמצם לעוטף איו"ש בלבד.
 • אזור ביטחוני 3 – אזור ביטחוני באחריות משטרת ישראל, אזור בו לא נדרשת אבטחה אך נדרשת אבטחה בלילה, על פי הנהלים הקיימים.

עדכונים חשובים בגב המפה

 • מפת אזורי אקלים חורף
 • עדכון מפת אזורי אקלים קיץ
 • רשימות בדיקה גנריות – לפני, במהלך, ובסוף הטיול
 • מספרי טלפון חשובים בתכנון ובחירום

תכולת תיקי רפואה בפעילויות חוץ

במסגרת מענה וניהול תחום הרפואה הראשונית בפעילויות חוץ וטיולים, להלן מספר עדכונים חשובים שנכנסו לתוקף בחודש יולי 2021, באישור מינהל הרפואה במשרד הבריאות:

 • אושרה נוכחות פרמדיק במקום רופא, בתנאים המפורטים להלן:
  • פרמדיק יכול למלא מקום רופא בליווי טיולים (לא כולל מחנות), עם גיבוי של רופא כתומך טלפוני.
  • הפרמדיק חייב להיות בעל תעודה מוכרת שהכיר בה מנהל משרד הבריאות או מי מטעמו, למד, הוכשר והוסמך באחת מהמסגרות המוכרות, משמש כפרמדיק פעיל בגוף הצלה בהיקף עבודה של 50% משרה לפחות (לא משרה ניהולית), ביצע רענון בשנתיים האחרונות (חובה פעם בשנתיים) ומחזיק בתעודות המעידות על כך (PALS, ACLS, PHTLS).
 • עודכנה תכולת תיקי הרפואה בפעילויות חוץ וטיולים, כמפורט במסמך זה.

  שאלות ותשובות בנושא עדכונים ברשימות תכולה של תיקי חובש ומע"ר

תיקי שטח מרחבי ניווט

אירועי בטיחות בטיולים

לדוגמאות לאירועי בטיחות בטיולים ראו ניתוחי אירועי בטיחות בטיולים.

תכנון וניהול משק מים בטיולים

תכנון וניהול משק מים בטיולים ובפעילויות חוץ בשטח יכולים למנוע פגיעות ולהציל חיים. התכנון מורכב משלושה מרחבי פעולה:

 • תכנון והכנה בטרם יציאה;
 • ניהול משק מים ומאמץ בהליכה במסלול;
 • ניהול משק מים ושיקום הכוח בחניון לילה.

יש חשיבות גם לקביעת סדר עדיפויות לשימוש נכון במים בטיול ובחניון. לפרטים ראו תכנון וניהול משק מים לתנאי עומס חום בטיול.

היערכות לטיול שבו משתתפים תלמידים עם אלרגיה מסכנת חיים למוצרי מזון

במסגרת ההיערכות לכל טיול/פעילות חוץ בית ספרית, יש לתת את הדעת לגבי שילובם המיטבי של תלמידים עם אלרגיה למוצרי מזון, העלולים להימצא בסכנת חיים בפעילויות אלה. לצורך כך, הוכן מסמך היערכות לטיול בו משתתפים תלמידים עם אלרגיה למוצרי מזון ברמה מסכנת חיים. היערכות בהתאם להנחיות במסמך נועדה להעניק לתלמיד עם אלרגיה מסכנת חיים אפשרות לקבלת טיפול מיטבי ומציל חיים במקרה של חשיפה לאלרגנים. נוסף על כך, המסמך נועד להעלות ולהגביר את המודעות לנושא. 

המסמך כולל הנחיות לגבי שלבי ההיערכות המקדימה לטיול וההיערכות במהלך הטיול, וכן הדגשות לגבי התנהלות במצבי חירום – חשיפה ותגובה לאלרגן, והגשת מזון בטיול.

שאלות נפוצות

 • ביצעתי וידוא יציאה בערב הטיול כנדרש. האם הטיול שלי מאושר באופן סופי או שעליי לקבל בבוקר אישור יום מחדר מצב?

  וידוא יציאה הוא הצהרת המטייל כי בכוונתו לצאת לטיול, והיא מתבצעת בערב הטיול באתר מוקד טבע או במסרון הנשלח לאחראי הטיול. אישור יום טלפוני נדרש רק אם בהנחיות לאתרים שבאישור נכתב זאת במפורש. בכל מקרה, טרם היציאה לטיול יש לוודא כי כל ההנחיות נקראו והובנו.

 • האם ניתן לאחד מספר קבוצות לאישור טיול אחד?

  אם כל הקבוצות שייכות לאותו המוסד ניתן לאחדן (גם במהלך טיול) כדי להקטין את מספר המלווים, כאשר כל הקבוצות מטיילות באותו המסלול. עם זאת, במהלך טיול לא ניתן לאחד קבוצות של מוסדות שונים לאותו אישור ביטחוני, ואין להסתמך על אנשי האבטחה או הרפואה של קבוצה אחרת.

 • האם ניתן לפצל את הטיול למספר קבוצות אשר יטיילו במסלולים שונים במהלך היום?

  כן, אך לכל פיצול נדרש אישור נפרד שיפורטו בו מספר המטיילים בכל קבוצה, מסלול הטיול ואחראי הטיול בשטח. על אחראי הטיול לוודא כי לכל קבוצה ישנו הליווי הדרוש. האישור הנפרד נדרש רק למסלולים המפוצלים ולא לכל הטיול.

 • לאלו פעילויות נדרש אישור טיול של הלשכה לתיאום טיולים?

  האישור נדרש לפעילויות אלו: טיול בשטח פתוח, אטרקציות, טיול עם לינה או עם פעילות לילה, פעילות באיו"ש כולל נסיעות יוצאות ונכנסות, פעילות במזרח ירושלים כולל הכותל והרובע היהודי, פעילות באזור ביטחוני 1 (סמוך לגבולות) ופעילות גני ילדים מחוץ לתחום יישוב המוצא.

 • מה ההבדל בין אחראי תיאום ואחראי טיול בשטח?

  אחראי התיאום - מגיש את הבקשה לתיאום הטיול וחתום עליה. אחראי הטיול בשטח - אחראי על כל בעלי התפקידים המצטרפים לטיול (מדריך, מלווה חמוש, מלווה רפואי, הורה מלווה, נהג ועוד). אחראי התיאום יכול לשמש גם כאחראי הטיול בשטח.

 • מי רשאי לפנות לחדר מצב כדי לערוך שינוי באישור של טיול שכבר יצא לשטח?

  כדי לשנות את האישור הביטחוני בעת שהטיול כבר יצא לשטח יש לפנות לחדר מצב ולפרט את מהות השינוי. הפנייה תיעשה רק על ידי אחד מאלה: אחראי הטיול או אחראי התיאום (הרשומים באישור הביטחוני), מנהל המוסד או רכז הטיולים של בית הספר (הרשומים בסמל המוסד).

 • מהו רכב פינוי ומתי עליו להימצא בטיול?

  רכב פינוי מאפשר הובלת פצוע בשכיבה על גבי אלונקה. במהלך טיול הרכב יימצא בקרבת המטיילים, קרוב ככל הניתן; בלינת שטח הרכב יימצא עם הקבוצה; בטיולים נודדים יוצב רכב פינוי בכוננות במרחק שעת נסיעה מחניון הלילה, בטיולים ביישובים עירוניים אין צורך ברכב פינוי.

 • האם קיימת הגבלת גיל של מטיילים במסלולים מסוימים?

  כן. ישנם מסלולים שבשל רמת הקושי שלהם הם מוגדרים כמסלולים מוגבלים בגיל. ניתן למצוא טבלה מפורטת של מסלולים אלו באתר מוקד טבע.