הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מדריך למערכת קידום נוער – עובדים

כאן תוכלו לקרוא הנחיות לביצוע פעולות הקשורות בהצגת הנתונים של עובדי קידום נוער ברשות, במערכת קידום נוער.

רשימת עובדים

במסך רשימת עובדים יכולים מנהלי היחידות ובעלי התפקידים שמעליהם למצוא פרטי עובדים לפי חתכים שונים, כגון: תפקיד, התמחות או השכלה. במסך זה ניתן גם להוסיף עובדים ולעדכן פרטי עובד קיים, על פי ההרשאות הקיימות.

הצגת רשימת עובדים

 1. בחר את הפרמטרים הרצויים לחיפוש עובדים על פי השדות המתאימים.

 2. לחץ על איתור.

 3. רשימת העובדים המתאימים לחתך זה תוצג במסך.

כדי לצפות בכל העובדים ברשימה ניתן לעבור בין עמודים או להגדיל את מספר העובדים בעמוד בשדה "שורות לעמוד".

הוספת עובד חדש

 1. לחץ על הוספה.

 2. הזן מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה ותאריך לידה.

 3. לחץ על יבוא פרטים.

 4. הזן את פרטי העובד (שדה חובה).

 5. לחץ על שמירה.

 הערות:

 • ניתן להוסיף תארים נוספים לעובד בעזרת הקישור תארים נוספים.

 • ניתן לעדכן השתלמויות שעבר העובד בעזרת לחצן הוספה מתחת לשדה "השתלמויות".

עדכון פרטי עובד

 1. סמן את העובד הרצוי לעדכון.

 2. לחץ על עדכון.

 3. המערכת תציג את פרטי העובד.

 4. עדכן את הנתונים הרצויים בשדות המתאימים.

 5. לחץ על שמירה.

​>> חזרה לדף קידום נוער