הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מדריך למערכת קידום נוער – נערים

​כאן תוכלו לקרוא הנחיות לביצוע פעולות הקשורות באיתור נערים, עדכון פרטי נערים, נערים מטופלים ונערים פוטנציאליים במערכת קידום נוער.

פרטי נער

על מנת לאתר תיק של נער ספציפי המטופל ביחידה, יש ללחוץ בתפריט הראשי על נערים >> פרטי נער.

המסך מחולק לשני חלקים:

 • חלק ראשון (עליון) – סרגל איתור

 • חלק שני (מוסתר עד לאיתור התיק) – תיק הנער

איתור נער

 1. בחר את יחידת קידום הנוער שאליה שייך הנער.

 2. הזן מספר תעודת זהות או דרכון.

 3. לחץ על איתור.

במקרה שתיק התלמיד נמצא, המערכת תציג את התיק עם פרטי הנער (ממערכת מרשם) מתחת לסרגל החיפוש.

במקרה שתיק התלמיד לא נמצא, המערכת תדרוש פרטים נוספים על הנער על מנת לייבא את פרטיו לתוך המערכת. לאחר מילוי הפרטים יש ללחוץ על יבוא פרטים להשלמת התהליך.

הערות:

 • אם הוזן מספר זהות שגוי תוצג הודעה: "מספר זהות שגוי".

 • אם הנער קיים במערכת אך שייך ליחידה אחרת, תוצג הודעה: "הנער מטופל ביחידת קידום נוער [שם היחידה]".

עדכון פרטי נער

 • תיק הנער מורכב ממסר לשוניות על פי נושאים. ניתן לעדכן פרטים בתיק לפי השדות המתאימים בלשוניות המתאימות.

 • לאחר שינוי פרטים בלשונית ולפני מעבר ללשונית אחרת יש ללחוץ על שמירה כדי שהנתונים ששונו יישמרו.

 • כל שדה שלידו מוצגת כוכבית הוא "שדה חובה", כלומר לא ניתן לשמור ללא הזנת פרטים בשדה זה.

 • בלשוניות: סל שירותים, גורמים מטפלים, תעסוקה ומפגשים – ניתן לראות רשימות נתונים בנושא המתאים. בלשוניות אלו ניתן להוסיף, לעדכן ואף למחוק רשומות.

הוספת רשומה

 1. לחץ על הוספה.

 2. מלא את השדות המתאימים.

 3. לחץ על שמירה.

 4. ניתן לראות כי הרשימה עודכנה בהצלחה. 

עדכון רשומה

 1. סמן את רשומה הרצויה לעדכון.

 2. לחץ על עדכון.

 3. עדכן את השדות הרלוונטיים.

 4. לחץ על שמירה.

 5. ניתן לראות כי הרשימה עודכנה בהצלחה. 

מחיקת רשומה

 1. סמן את הרשומה הרצויה למחיקה.

 2. לחץ על מחיקה.

 3. אשר את ההודעה הנפתחת.

 4. ניתן לראות כי הרשימה נמחקה בהצלחה.

הערות:

 • בלשונית "נתוני יסוד" ניתן להזין פרטי עובדים קודמים וכן סטטוסים קודמים בעזרת הקישורים המתאימים.

 • בלשונית "שירות לאומי אזרחי" לא ניתן להזין תאריך פטור או תאריך בקשה ללא סימון "V" בריבוע המתאים.

 • בלשונית "מפגשים" – במקרה שהתיאור נקטע, יוצג הערך המלא ב-TOOLTIP.

 • בלשונית "מפגשים" ניתן לשלוח את המפגש ליומן האישי שלך במחשב בעזרת לחיצה על הלחצן שליחה ליומן.

נערים מטופלים

מסך נערים מטופלים מציג נתוני נערים אקטואליים המטופלים בקידום נוער. ניתן לסמן נער מהרשימה ולעבור לתיק הטיפול שלו ביחידה.

המסך מחולק לשני חלקים:

 • חלק ראשון – סרגל איתור נערים מטופלים

 • חלק שני – רשימת נערים מטופלים

איתור נערים

 1. בחר את מאפייני הנערים הרצויים.

 2. לחץ על איתור.

 3. תוצג רשימת הנערים המטופלים המתאימים לסינון הרצוי.

כדי לצפות בכל הנערים ניתן לעבור בין עמודים או להגדיל את מספר הנערים בעמוד בשדה "שורות לעמוד".

מיון רשימת הנערים

כדי למצוא את הנער הרצוי בקלות, המערכת מאפשרת לנו למיין את רשימת הנערים על פי העמודות השונות ברשימה:

 1. לחץ על שם העמודה שעל פיה אתה מעוניין למיין את הרשימה.

 2. רשימת הנערים תוצג על פי המיון המבוקש.

נערים פוטנציאליים

מטרת מסך נערים פוטנציאליים היא להציג נתוני נערים פוטנציאליים לטיפול ביחידה, שעדיין אינם מטופלים ביחידה לקידום נוער. גם במסך זה ניתן לסמן נער פוטנציאלי ולפתוח לו תיק במערכת.

הצגת הנערים הפוטנציאליים

 1. בחר את היחידה הרצויה לבדיקת נערים פוטנציאליים.

 2. לחץ על איתור.

 3. רשימת הנערים תוצג במסך.

כדי לצפות בכל הנערים ניתן לעבור בין עמודים או להגדיל את מספר הנערים בעמוד בשדה "שורות לעמוד".

ניתן להדפיס את הרשימה שהתקבלה בלחיצה על הדפסה.

מיון רשימת הנערים

כדי למצוא את הנער הרצוי בקלות, המערכת מאפשרת לנו למיין את רשימת הנערים על פי העמודות השונות ברשימה:

 1. לחץ על שם העמודה שעל פיה אתה מעוניין למיין את הרשימה.

 2. רשימת הנערים תוצג על פי המיון המבוקש.

פתיחת תיק

 1. סמן את הנער הרצוי לפתיחת תיק.

 2. לחץ על פתיחת תיק.

 3. המערכת תציג תיק חדש לנער זה הכולל את פרטיו ממערכת מרשם.

 הערה: לא ניתן לפתוח תיק לנער שאינו מופיע במאגר מרשם.

 

​>> חזרה לדף קידום נוער