הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מדריך למערכת קידום נוער – תוכניות

כאן תמצאו הנחיות לביצוע פעולות הקשורות באיתור ובהצגה של תוכניות קידום נוער במערכת קידום נוער.

רשימת תוכניות

מטרת מסך זה היא להציג את כל התוכניות שהוגדרו על ידי היחידה או על ידי המטה/המחוז, על פי ההרשאות המתאימות לצופה. במסך זה ניתן גם להוסיף תוכניות או לעדכן תוכניות קיימות בהתאם להרשאות הקיימות.

איתור תוכניות

 1. בחר את מאפייני התוכניות הרצויות (לפי סוג תוכנית, מחוז, יחידת קידום נוער ותחום ליבה).

 2. לחץ על איתור.

 3. רשימת התוכניות המתאימות לסינון הרצוי תוצג על המסך.

הוספת תוכנית חדשה

 1. לחץ על הוספה.

 2. בחר את התוכנית המבוקשת, ומלא את פרטיה הנדרשים.

 3. לחץ על שמירה.

 4. תוצג הודעה כי השינויים נשמרו בהצלחה.

עדכון פרטי תוכנית קיימת

 1. סמן את התוכנית הרצויה לעדכון.

 2. לחץ על עדכון.

 3. המערכת תציג את פרטי התוכנית.

 4. עדכן את הנתונים הרצויים בשדות המתאימים.

 5. לחץ על שמירה.

 6. תוצג הודעה כי השינויים נשמרו בהצלחה.

מחיקת תוכנית

 1. סמן את התוכנית הרצויה למחיקה.

 2. לחץ על מחיקה.

 3. אשר את ההודעה הנפתחת.

 4. ניתן לראות כי הרשימה נמחקה בהצלחה.

 הערות:

 • במקרה שאין תוצאות בסינון, תוצג ההודעה: "אין תוצאות העונות על מאפייני החיפוש".

 • במקרה שתרצו למחוק תוכנית וישנן תוכניות מיושמות הקשורות לתוכנית זו, המערכת תציג את ההודעה: "לא ניתן למחוק תוכנית המיושמת בפועל".

​>> חזרה לדף קידום נוער