הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

ביטחון ואבטחה במוסדות חינוך

שמירה על ביטחון התלמידים וצוות המוסד החינוכי היא בעלת חשיבות עליונה. חוזר מנכ"ל בנושא נוהלי ביטחון בבתי ספר מפרט את כל הנושאים הקשורים בארגון מערך האבטחה והביטחון בבית הספר. 

בדף זה תוכלו לקרוא על העקרונות באבטחת מוסדות חינוך, על בעלי התפקידים האמונים על האבטחה ועל תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי, ולמצוא חומרי עזר בנושא.

נוהלי אבטחת מוסדות חינוך

לאבטחת מוסדות החינוך חשיבות עליונה בשמירה על ביטחון התלמידים וצוות המוסד החינוכי. בחוזר מנכ"ל בנושא נוהלי ביטחון בבתי ספר מפורטים כל הנושאים הקשורים בארגון מערך האבטחה והביטחון בבית הספר. מרוכזים בו נהלים ותשובות לסוגיות ביטחוניות העולות בקרב הנהלות בתי הספר, סגלי הוראה, הורים, תלמידים וכמובן רכזי הביטחון והקב"טים של מוסדות החינוך.

עקרונות באבטחת מוסדות חינוך

העקרונות שעל פיהם מתנהלת אבטחת מוסדות החינוך:

 • משטרת ישראל נושאת באחריות לאבטחה במוסדות החינוך, והיא מיישמת זאת בהתאם לשיקוליה המקצועיים ולפי קריטריונים שקבעה בנושא.
 • אגף הביטחון במשרד החינוך, כגוף מונחה על ידי משטרת ישראל, מחויב ליישם את הנחיות המשטרה באמצעות קב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות.
 • המשטרה משתתפת במימון מאבטחים במוסדות חינוך בעלי סמל מוסד מוכר של משרד החינוך, ובכפוף לקריטריונים שנקבעו בנושא.
 • קיימים שני סוגי אבטחה במוסדות החינוך: אבטחה סטטית – מאבטח צמוד לבית הספר ואבטחה מרחבית ניידת – באמצעות ניידות משטרה או ניידות של חברת אבטחה.

תפקידי קב"ט מוסדות חינוך

תפקידו של קב"ט מוסדות חינוך לשמור על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. הקב"ט אחראי לקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, להיערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות במוסדות החינוך. לקריאה נוספת ראו מסמך בנושא תפקידיו ואחריותו של קב"ט מוסדות חינוך.

נוהל בקרה של קב"ט מחוזי לקב"ט/מחלקת מוסדות חינוך ברשות המקומית:

נוהל זה מפרט את השיטה לביצוע בקרת המחוז על מימוש תפקידו של קב"ט מוסדות חינוך. מטרת הבקרה לפקח ולבדוק את עבודת קב"ט מוסדות חינוך/מחלקת מוסדות חינוך בנושאי הביטחון, החירום והבטיחות שבתחום אחריותו. מטרות הביניים של הנוהל:

 • לקבוע סטנדרט ותו תקן מקצועי מחייב לקב"ט מוסדות חינוך.
 • להוות כלי עבודה ומודל לשמירת כשירותו המקצועית של קב"ט מוסדות חינוך באופן שוטף.
 • להוות פלטפורמה מקצועית לחניכה והדרכת קב"ט מוסדות חינוך (בדגש על קב"ט חדש ובשלבי ההכשרה).
 • לקדם ולמסד את ניהול הידע המקצועי המחייב בקרב קב"טי מוסדות חינוך.

לנוהל הבקרה – קובץ PDF | קובץ word

מערכת בקרת מרכיבי ביטחון וציוד חירום במוסד חינוכי

אגף הביטחון במשרד החינוך מפעיל חברה זכיינית (מרטנס הופמן) לבקרת מרכיבי ביטחון וציוד חירום בבתי הספר והגנים על פי תוכנית עבודה שנתית מחוזית, ובהתאם לנוהל בקרה לבדיקת תקינות אמצעי ביטחון ומערכות התראה במוסדות חינוך, הכולל:

 • נוהל תיאום מועדי בקרה במוסדות חינוך
 • נוהל בדיקת תקינות מערכת התראה מקומית מפני רעידת אדמה ומערכת הכריזה
 • נוהל בדיקת מרחבים מוגנים ומערכות סינון
 • נוהל בדיקת תקינות מצלמות אבטחה
 • נוהל בדיקת רכיבי ביטחון במוסד חינוכי
 • נוהל בדיקת רכיבי ביטחון בגני ילדים
 • נוהל טיפול בליקויים

ניתן לצפות בתוצאות הבקרה לפי הרשות המקומית הרלוונטית לקב"ט המוסד החינוכי בדשבורד מערכת הבקרה (pristo). עם הכניסה למערכת יש להקליד שם משתמש, סיסמה, ארגון: mh. נא ודאו מול הקב"ט או ממונה החירום המחוזי שברשותך יוזר וסיסמה תקינים.

תפקידי מאבטח במוסד חינוך

קליטת מאבטח במוסד חינוך ברשות כוללת את השלבים האלה: ריאיון המועמד, אישור היעדר עבירות מין, הכשרת המאבטח בהתאם לדרישות, תדרוך וסיור במוסד לפני הכניסה לתפקיד וריענון מקצועי פעמיים בשנה. לקריאה נוספת ראו אוגדן נוהלי אבטחה למאבטח מוסדות חינוך ומסמך בנושא סמכויות המאבטח.

תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי

על פי הנחיית משטרת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, יש להכין ולערוך "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי" הכולל תוכניות אבטחה וחירום לכל בית ספר. תיק זה משלב, מאחד ומחליף את סעיף 5.3-60 תיק השטח במוסד החינוכי בחוזר מנכ"ל ביטחון - אוק' 2012, ואת תיק ביטחון וחירום מוסדי (במודול ביטחון/קשיח). התיק מהווה מסד הנתונים העדכני של בית הספר וסביבתו הקרובה, הכולל את תוכניות המענה הנדרש בתחום האבטחה ובמצבי החירום השונים, וכן את פירוט בעלי התפקידים, מרכיבי הביטחון, המבנים ודרכי הגישה לצורך פעולות הצלה וסיוע של גורמי הביטחון והחירום בשגרה ובחירום. 

הכנת התיק והחזקתו – לבתי ספר

יש להכין את התיק בהתאם למסמך ההנחיות לכתיבה ועריכה של תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי. לשימושכם מסמך הנחיות בקובץ Word להורדה למחשב או בקובץ PDF.

התיק יוחזק בשלושה עותקים במקומות אלו:

 • עותק קשיח ועותק דיגיטלי – בבית הספר בידי רכז הביטחון ומנהל בית הספר.
 • קובץ דיגיטלי/מקוון – בידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ללא רשימות התלמידים ועובדי ההוראה כמפורט במסמך ההנחיות בסעיף 2 ובנספחים א'–ג'.
 • קובץ דיגיטלי/מקוון – בידי קצין האבטחה של תחנת המשטרה המקומית ללא רשימות התלמידים ועובדי ההוראה כמפורט במסמך ההנחיות בסעיף 2 ובנספחים א'–ג'.

לתשומת ליבכם, יש להשאיר את רשימות התלמידים ועובדי ההוראה בתחום בית הספר בלבד!

תרשימים וסכמות

התרשימים הסכמתיים שלהלן מהווים כלי עזר בהכנת תוכניות החובה, כמפורט במסמך ההנחיות:

תרשימים דינמיים לתיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי

מצגת תרשימים דינמיים וסרטון הדרכה תסייע לכם לבנות בקלות את תרשימי הביטחון והחירום של בית הספר שלכם ולהוסיף אותם לתיק השטח והנתונים של בית הספר. 

שלבי מילוי המצגת

 1. לכל תרחיש מוקצה שקף, כשבסך הכול יש ליצור שלושה תרשימים – תוכנית אבטחה ומרכיבי ביטחון, תוכנית "הכי מוגן שיש" בתרחיש ירי טילים ותוכנית פינוי בית ספרית בתרחישי חירום (לדוגמה – שריפה).
 2. לצד השקף קיים מאגר סימנים שיעזרו לכם בבניית התרשים. שימו לב, יש מאגר אחד לנושאי החירום ואחר לנושאי הביטחון.
 3. התחילו בבניית מבנה בית הספר – הכיתוב, מגרשי הספורט, הגדר, חדר המורים והמזכירות.
 4. אם בבית הספר שלכם ישנה יותר מקומה אחת – תוכלו לשכפל את השקף (על ידי לחיצה עליו ברשימת השקפים בצד המסך, קליק ימני בעכבר ובחירה באפשרות "שכפל שקף") ולשרטט בשקף נפרד את הקומה הבאה – כך שלכל קומה יהיה שקף נפרד.
 5. הכינו את התרשימים על פי ההנחיות הקיימות בתיק השטח והנתונים, והשתמשו באייקונים הרלוונטיים (מקמו את ארון עזרה ראשונה, מערכת הכריזה, עמדת המאבטח וכדומה). אל תשכחו לגרור את האייקון הרצוי למקום המתאים בתרשים.
 6. בסיום העבודה תוכל לשמור את המצגת או להדפיס את השקפים הרלוונטיים, וכן לתייק אותם בתיק השטח והנתונים של בית הספר שלכם.

הכנת התיק והחזקתו – לגני ילדים

למידע על תכנון סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים, ועל הכנת הגן לקראת שעת חירום והפעלתו במצבי חירום, ראו תיק ביטחון לגן הילדים. לשימושכם, מסמך ההנחיות בקובץ Word.

רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום

רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בבית הספר אחראי להוציא לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בין כותלי בית הספר ובפעילות חוץ בית ספרית. לקריאה נוספת על תפקידיו ותחומי אחריותו ראו חוזר מנכ"ל וכרטיס מידע, וכן אוגדן מקצועי לרכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום.

ביטחון, בטיחות ושעת חירום בתוכנית ניצנים

תוכנית ניצנים היא תוכנית ארצית בסבסוד משרד החינוך המפעילה מסגרות לימודיות בשעות אחר הצהריים לגילי 3 עד 8, ובשעות הבוקר בחופשות חנוכה ופסח לגילי 3 עד 9. בעת הפעלת התוכנית יש להתבסס על תוכניות האבטחה והחירום, מרכיבי הביטחון, המיגון, הנהלים, תיקי הנתונים ואישורי הבטיחות הרשותיים הקיימים במוסדות החינוך שבהם מופעלת התוכנית, ונדרשת התאמה שלהם לתוכנית ניצנים.

למידע על דרישות התאמת נושאי הביטחון, הבטיחות והחירום לתוכנית, ראו סעיף 7 – ביטחון, חירום ובטיחות בחוזר מנכ"ל ניצנים, וכן בנספח ההכשרות, המגדיר את דרישות ההיערכות לפיתוח המקצועי של צוותי המסגרות בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום.

שאלות נפוצות

 • מהם תחומי אחריותו של רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בבית הספר?

  רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בבית הספר אחראי להוציא לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בין כותלי בית הספר ובפעילות חוץ בית ספרית.

 • מהו תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי?

  תיק זה מאחד ומחליף את "תיק השטח במוסד החינוכי" ואת "תיק ביטחון וחירום מוסדי". התיק כולל את תוכניות המענה הנדרש בתחום האבטחה ובמצבי החירום השונים, פירוט בעלי התפקידים, מרכיבי הביטחון, המבנים ודרכי הגישה לצורך פעולות הצלה וסיוע בשגרה ובחירום.

 • האם המשטרה משתתפת במימון מאבטח במוסד חינוך?

  המשטרה משתתפת במימון מאבטחים במוסדות חינוך בעלי סמל מוסד מוכר של משרד החינוך, ובכפוף לקריטריונים שנקבעו בנושא.

 • איך מבצעים בפורטל החלפת מטפלות במהלך השנה?

  ​יש במערכת בקשה להחלפת מטפלת/מנהלת מעון. הבקשה ניתנת לשינוי, ומאושרת בהנחה ויש רישיון.