הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

בקרת מעונות יום

​בעקבות החלטת ממשלה בנושא, הועבר תחום מעונות היום לגיל הרך ממשרד הכלכלה-זרוע העבודה לאחריות משרד החינוך. כחלק מהמעבר ובסיוע גורמי הפדגוגיה באגף הגיל הרך, נבנתה באגף הבקרה בקרת חינוך-טיפול על פעילות המעון. בדף זה תוכלו לקרוא על מטרות ומאפייני הבקרה במעונות היום, נושאי הבקרות ותפקידן של בקריות חינוך-טיפול.

קישורים שימושיים

מטרות הבקרה במעונות

 • להבטיח שמעונות היום עומדים בסטנדרטים ובהנחיות, וכי הפעוטות במעונות שוהים במסגרת נאותה מבחינה: פדגוגית, בטיחותית ותברואתית. 

 • להפיק משוב למנהלת המעון כבסיס לשימור ושיפור. 

 • לאסוף נתונים מהשטח ולייצר תמונת מצב כבסיס לעיצוב מדיניות המשרד בתחומי עניין נבחרים. 

מאפייני הבקרה

החל מחודש מאי 2022 הבקרה מבוצעת בכלל מעונות היום ברחבי הארץ, מעונות הסמל הרשמיים והמעונות הפרטיים. ככל שמתגלים ליקויים משמעותיים הדורשים זאת, מבוצעת במעון בקרה חוזרת והמחוז אחראי לתהליכי ליווי ולתהליכי שיפור ושימור מול צוות המעון. במקרים חריגים יופעלו צעדי אכיפה או אף יוצא צו סגירה. 

בקרת השטח במעון אורכת משעה ועד ארבע שעות, ומשלבת תצפיות, ראיונות עם המנהלת והמטפלות, עיון במסמכים ופעילויות נוספות. הבקרה תבוצע במקביל לזמן פעילות המעון. דחיית הבקרה מתאפשרת בנסיבות חריגות בלבד. 

את הבקרה מבצעות בקריות חינוך-טיפול מקצועיות שעברו הכשרה מתאימה, והן בעלות השכלה אקדמית רלוונטית וניסיון בניהול מעונות-יום. הבקריות מועסקות על ידי חברות זכיין במסגרת מכרז בקרה של משרד החינוך. בתום הבקרה יופץ דוח המסכם את ממצאי הבקרה למנהלת המעון, המדריכה הפדגוגית, המפקחת במחוז ומנהלת תחום מעונות במחוז.

נושאי הבקרות

במסגרת הבקרה נבדקים ההיבטים הבאים בראייה חינוכית-טיפולית: 

 • מרחב וריהוט במעון 

 • פעילויות חינוכיות וציוד משחק 

 • תקשורת, אינטראקציה ואיכות היחסים של הצוות עם התינוקות והפעוטות 

 • הגשת ארוחות במהלך יום הפעילות

 • השגחה בזמני שינה ומנוחה 

 • אקלים חיובי או שלילי במעון

 • התנהלות וחינוך להקניית הרגלי בריאות והיגיינה

 • נושאים נוספים