הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

מנהלות יחידת לידה עד גיל 3 ברשות

תפקיד מנהלות לידה עד 3 ברשות נקבע כחלק מהחלטת ממשלה 951 להעברת מעונות היום למשרד החינוך לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018, ובכפוף לקול הקורא "קריטריונים לתקצוב רשויות המעוניינות לקבוע תקן ​מנהל/ת יחידת לידה עד 3 ברשות". התפקיד יהיה בכפיפות מקצועית למינהל החינוך/אגף החינוך ברשות המקומית בשגרות ובחירום.

בטופס ההרשאות לרשויות קיים תפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך מעונות יום. בעלי תפקיד זה יוכלו להיכנס למערכת מעונות יום, לצפות בנתונים ולדווח שעות הדרכה וליווי של המדריכות החינוכיות ברשות. לצורך הגדרת התפקיד, לאחר מילוי הטופס יש לפתוח פנייה מקוונת מדף הרשאות ולצרף אותו במלואו.

תחומי האחריות של מנהל/ת היחידה

  • מנהל/ת היחידה שותפ/ה ליישום מדיניות הרשות וליצירת מנגנוני שותפות וסדירויות עבודה עם כלל הגורמים הנוגעים הרלוונטיים לגיל הרך ברשות ובמחוז משרד החינוך, ועם הבעלויות והארגונים האמונים על ניהול המעונות.
  • הטמעת תפיסה אחריותית ברשות כלפי כלל התינוקות והפעוטות מלידה עד שלוש.

  • מיפוי מכלול המאפיינים והצרכים ברשות המקומית בתחום גילי לידה עד שלוש.

  • סיוע למעונות ברשות בהליכי הרישוי.

  • יצירת רצף גילאי וקידום עבודה משותפת עם הגורמים המקצועיים האמונים על גילי שלוש עד שש.

  • הבנייה וטיפוח של מנגנוני עבודה סדורים בין הגופים המקצועיים השונים הפועלים ברשות.

  • סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי.

  • קידום וביסוס עבודה מבוססת נתונים בכל המשימות.

וובינרים לצפייה

דוח ביצוע למנהל/ת יחידה עד גיל 3

כאן יוכלו גזברים ומנהלי מחלקות חינוך לדווח לאחר הזדהות על מנהל/ת יחידת לידה עד גיל 3. הדיווח יכלול פרטים אישיים, אחוז משרה ושכר ששולם. ניתן להזין כמה מנהלות לאותה לרשות. בסיום יש לאשר את הנתונים. לאחר האישור לא ניתן יותר לבצע עדכונים בטופס.

לתשומת ליבך, לצורך שיוך המדריכה למעון, יש לדווח את שם הבעלות למעון (אם אינו קיים ברישומי המשרד). אם לא מצאת את שם הבעלות אליה משויך המעון, יש לפנות לרפרנט מחוז באגף רישוי לפי הפרטים הבאים:

מחוז שם העובד האחראי דוא"ל
תל אביב גב' נתלי חורב nataliho@education.gov.i
ירושלים גב' מירית לוי mirilevi@education.gov.i
מרכז גב' טל דוד taldav@education.gov.il
צפון גב' אורית יערי orityaa@education.gov.il
דרום גב' איריס חבאז irishab@education.gov.il
חיפה גב' שירה טהראני shirasha@education.gov.il