הפקת הדוח בהכנה
נא להמתין
הפקת קובץ

הקובץ שבקשת להפיק ירד בהצלחה

ניתן למצוא את הקובץ בהורדות
הזדהות

למידה משולבת דיגיטל: שירותי תחזוקה למחשבים, ציוד תקשוב ושירותי טכנאי בית ספרי

כאן תמצאו מידע על שירותי תחזוקת מחשבים וציוד תקשוב לצורך למידה משולבת דיגיטל.

שירותי תחזוקה למחשבים

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג המשרד מרחיב את שירותי תחזוקה של מחשבים, ציוד תקשורת וציוד היקפי במערכת החינוך באמצעות מערכת גפ"ן. לצורך כך, פרסם משרד החינוך מכרז להיקפים משתנים לתחזוקת מחשבים וציוד היקפי במוסדות חינוך בפריסה ארצית מספר 92/10.2021. לכתב המכרז

אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות ("פטור ממכרז") למכרז 92/10.2021

התקציב נועד לאפשר רכישת שירותי תחזוקה למגוון פריטים ורכישת שירותים שעתיים של טכנאי בית ספרי ברמות שונות, כפי שמפורסם במחירונים של כל אזור על פי פירוט זה.

המשרד רואה צורך במתן עדיפות למרכיבי ציוד על פי סדר העדיפות הבא:

 1. עמדת מורה בכיתת אם מתוקשבת (מקרן, מסך, מחשב נייד או נייח, רמקולים, ציוד תקשורת לאינטרנט)

 2. שרתים בית ספריים

 3. עמדת מנהלה

 4. נקודות תקשורת וציוד אינטרנט אחר בדגש מיוחד על נתבי תקשורת

 5. מחשבים ניידים (לא של תלמידים)

 6. עגלות הטענה

 7. מדפסות

 8. מחשבים במעבדות/ציוד אחר

ביטוי לכל אלו ניתן למצוא בהצעות לדגמי מימוש התקציב.

במכרז נקבעו שלושה אזורי שירות: צפון, מרכז ודרום על פי הפירוט – אזורי השירות

החברות הזוכות במכרז (להלן הספקים):

 • אזור הצפון – נס מט"ח

 • אזור מרכז – טלקוד

 • אזור דרום – טלקוד

מחירוני שירותי התחזוקה בשלושת אזורי השירות – צפון | מרכז | דרום

דוגמאות לדגמים מומלצים של סלי תקשוב לפי גודל בתי ספר באזורי השירות:

גובה התקציב לתחזוקה

התקציבים שהמשרד מקצה כ"שובר" קבוע באמצעות מערכת גפ"ן לכל בית ספר הזכאי לשירות, נגזרים מגודלו של בית הספר לפי מפתחות התקצוב הבאים

תקציב לתחזוקה

גודל מוסד מספר כיתות אם ​תקציב עבור תחזוקה בש"ח
​קטן מאוד ​עד 10 ​12,000
קטן 17-10 ​16,000
בינוני ​24-18 ​20,000
גדול ​40-25 ​24,000
​גדול מאוד ​41 ויותר ​30,000

תקציב התחזוקה הבית ספרי מוצג במערכת גפ"ן בסל התשתיות בסעיף "תחזוקת מחשבים באמצעות שובר קבוע של בית ספר". התקציב בסעיף זה אינו ניתן להעברה ויבוצע על ידי המשרד כרכש מספקים עבור בתי הספר.

שובר זה ניתן לממש אצל הספקים שזכו במכרז, ובהתאם לאזורי השירות המפורטים מעלה. 

בתי הספר יוכלו להוסיף תקציבים לטובת נושא התחזוקה על פי בחירתם מהתקציב הגמיש העומד לרשותם, ולהרחיב את בחירתם על פי הצרכים והדרישות בסעיף "תחזוקת מחשבים באמצעות תקציב תוספתי גמיש של בית הספר". גם כשמדובר בתקציב זה – התקציב יבוצע על ידי המשרד כרכש מספקים עבור בתי הספר.

בתי ספר אשר אינם בתוכנית התקשוב ושלא עומד לרשותם שובר כזה, יוכלו להזמין שירות כזה במסגרת התקציב הגמיש העומד לרשותם.

שימו לב,

בשלב מאוחר יותר, עם פתיחת תקציבי גפ"ן לרשויות המקומיות, יוכלו גם הרשויות להוסיף מתקציבן הגמיש מסל התשתיות באמצעות מערכת גפ"ן, בסעיף "תחזוקת מחשבים באמצעות תקציב תוספתי גמיש של הרשות". הוראות הפעלה בנושא זה יישלחו בהמשך.

הזמנת השירות במערכת גפ"ן על ידי בתי הספר

שלב ראשון – מיום פתיחת מערכת גפ"ן לבתי הספר ועד לסגירתה ביום 30.6.2022

 • יש לשים לב שתקציב התחזוקה הבית ספרי מוצג במערכת גפ"ן בסעיף "תחזוקת מחשבים באמצעות שובר קבוע של בית הספר" מופיע כשובר קבוע בעגלה. אין כל צורך לסמן סעיף זה מאחר והוא כבר מופיע ומסומן כמאושר.

 • ניתן להוסיף תקציבים לטובת נושא התחזוקה מהתקציב הגמיש העומד לרשותכם באמצעות הסעיף "תחזוקת מחשבים באמצעות תקציב תוספתי גמיש של בית הספר". כך יוכלו בתי הספר המעוניינים, להרחיב את בחירתם על פי הצרכים והדרישות.

 • ככל שבית ספר מעוניין בתקציב נוסף עליו לציין את גובה התוספת המבוקשת במסגרת הסעיף "תחזוקת מחשבים באמצעות תקציב תוספתי גמיש של בית הספר".

 • אין צורך בפירוט של הפריטים והשירותים המבוקשים, אלא יש לציין את התקציב המבוקש ולאשר אותו בעגלת הקניות של בית הספר.

 • שני התקציבים האלו הובאו לאישור ועדת מכרזים ורכישות, כך שהפעלתם החלה בתאריך 1.9.2022.

 • רק בקשות שהגיעו לידינו עד ליום 30.6.2022 ושאושרו בוועדת רכישות נכללו בשירות מתאריך 1.9.2022.

שלב שני – הפעלת השירות מול בתי הספר

 • לאחר קבלת אישור ועדת המכרזים והרכישות, ושינוי הסטטוס במערכת גפ"ן למאושר על ידי המשרד, יישלחו הודעות מתאימות לספקים, לבתי הספר ולרשויות בדבר גובה התקציבים אשר אושרו.

 • הספקים יפנו לבתי הספר ויבצעו עם נציגי בתי הספר סיכום ראשוני של רשימת פריטים ושירותים על גבי הדגמים המומלצים המופיעים באתר.

 • מרגע שבית הספר סיכם ואישר בחתימתו את רשימת הפריטים הראשונית:

  • כל הפריטים המסומנים יקבלו מיידית שירות מהספק באותו אזור.

  • הספק יתחיל בתהליך מיפוי פיזי של הציוד על פי התהליך שמתואר במכרז ובחוברת ההנחיות.

 • שיטת עבודה זאת נועדה להבטיח את הפעלת השירות עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג לתועלת ורווחת בתי הספר באופן מיטבי.

 • התהליך יופעל על ידי בתי הספר ומול הספקים, ויפוקח על ידי חברת הבקרה שמפעיל מינהל חינוך טכנולוגי.

כאמור לעיל, התקציב ולוחות הזמנים לביצוע לתקציבי הרשויות המקומיות במערכת גפ"ן יישלחו בהמשך.