הנתונים נכונים לתש"ף
מחוון נמכרזים

מחוון מכרזים

מחוון המכרזים הדיגיטלי מאפשר לכל רשות מקומית שיוצאת למכרז להפעלת בתי ספר, להכניס את נתוני הבעלויות המתמודדות במכרז ולקבל בקלות ובפשטות את הציון של כל בעלות בהתאם לתנאי המכרז ולמאפייני בית הספר והבעלות. בדף זה תוכלו למצוא פרטים על המחוון, קישור למחוון, מכתב לרשויות והסברים על אופן הפעלת המחוון.

לקריאה נוספת על מחוון המכרזים

פתיחת פניה