רמת שירות

תחקור רמת שירות - חטיבה עליונה

​התנאים הסביבתיים שבית הספר מעניק לתלמידיו, תומכי ההוראה וסביבת הוראה קובעים את רמת השירות בחטיבה העליונה על פי תקנים שקבע משרד החינוך. על סמך הנתונים שמדווח מנהל בית הספר ובהתאם לדרישות התקן של משרד החינוך, ייקבע דירוג רמת השירות של בית הספר בחטיבה העליונה ועל פיו גם שיעור התקצוב של שכר הלימוד.

בדף זה תוכלו לצפות בריכוז המוסדות שלכם ובאחוז רמת השירות, לתחקר את רמת השירות ופרמטרים משפיעים, להשוות בין רמת השירות הנוכחית לזו שבשנה הקודמת ולבצע סימולציה במגוון פרמטרים.

לתשומת ליבכם, 

  • בנתוני רמת השירות לשנת הלימודים תש"ף, מתאם מחשוב בית ספרי ומפעיל ציוד אור קולי מופיעים בסטטוס "ממתין לאישור". בשנת הלימודים הנוכחית,  שני בעלי התפקידים האלה מחושבים ברמת השירות של המוסד למרות שאינם בסטטוס "מאושר", ולכן אין להתייחס עבורם לסטטוס.

  • לצורך הכשרתם ואישורם של הספרנים בדיווח רמת השירות של המוסד, נערכת השתלמות לספרנים - כנס מקוון וארבעה מפגשים א-סינכרוניים. לטופס ההרשמה ולבחירת המועד הרצוי. כחלק מההשתלמות ייערך גם יום עיון מקוון בנושא "הספרייה בעולם הדיגיטלי".

לקריאה נוספת על תחקור רמת שירות - חטיבה עליונה

פתיחת פנייה