רמת שירות

תחקור רמת שירות - חטיבה עליונה

​התנאים הסביבתיים שבית הספר מעניק לתלמידיו, תומכי ההוראה וסביבת הוראה קובעים את רמת השירות בחטיבה העליונה על פי תקנים שקבע משרד החינוך. על סמך הנתונים שמדווח מנהל בית הספר ובהתאם לדרישות התקן של משרד החינוך, ייקבע דירוג רמת השירות של בית הספר בחטיבה העליונה ועל פיו גם שיעור התקצוב של שכר הלימוד. 

בדף זה תוכלו לצפות בריכוז המוסדות שלכם ובאחוז רמת השירות, לתחקר את רמת השירות ופרמטרים משפיעים, להשוות בין רמת השירות הנוכחית לזו שבשנה הקודמת ולבצע סימולציה במגוון פרמטרים. 

לתשומת ליבכם, התאריך האחרון לדיווח רמת שירות על ידי המוסדות נדחה ל-31.1.2020  

לקריאה נוספת על תחקור רמת שירות - חטיבה עליונה