איתנות פיננסית

ביקורת פיננסית בבעלויות

תחום תקציב ומינהל מבצע בדיקה פיננסית לבעלויות המפעילות מוסדות חינוך לצורך מתן חוות דעת בהליך רישוי מוסדות אלה. בבדיקה נבחנת האיתנות הפיננסית של הבעלות המפעילה את מוסדות החינוך, כדי לוודא שהיא תוכל לעמוד בתנאי הרישיון. כמו כן נבדק אופן ניצול תקציבי החינוך, אופן תשלום השכר ותשלומים נלווים לעובדי הוראה ולעובדי עזר ונושאים הקשורים לניהול תקין של הבעלות. בדף תמצאו קישורים לנהלים ולהנחיות ותוכלו להיכנס למערכת רישוי והכרה. 

לקריאה נוספת על ביקורת פיננסית בבעלויות