השאלת ספרי לימוד

השאלת ספרי לימוד

התוכנית להשאלת ספרי לימוד היא תוכנית חברתית-קהילתית המאפשרת להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה. משרד החינוך מפעיל את התוכנית באמצעות הרשויות המקומיות ובסיוע המינהלת להשאלת ספרי לימוד. בדף זה תוכלו לקרוא על מטרות התוכנית ואופן יישומה, על תנאי ההצטרפות לתוכנית והמודל הרשותי ועל מינהלת השאלת ספרי לימוד.

לתשומת ליבכם, הגשת הבקשות לקול קורא לתקצוב התוכנית להשאלת ספרי לימוד תשפ"א הסתיימה בתאריך 3.7.2020.

>> למידע למנהלי בתי ספר - ראו בפורטל מוסדות חינוך

>> למידע להורים - ראו בפורטל הורים

לקריאה נוספת על השאלת ספרי לימוד

פתיחת פנייה