בתי הספר של החופש הגדול

בתי הספר של החופש הגדול

תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" מקדמת מענה חינוכי איכותי לתלמידים ולהורים במטרה להקל בנטל ולעודד השתלבות הורים בשוק העבודה. זהו נדבך נוסף בפעילות משרד החינוך לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק המוסד החינוכי כעוגן קהילתי. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בכל הארץ ומתקיימת ב-20-1 ביולי.

בדף זה יוכלו גזברי הרשות, לאחר הזדהות, להגיש טופס הצטרפות מקוון לתוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" (מענה לקול קורא), להגיש בקשה לליווי פדגוגי, להעלות תוכנית עבודה רשותית ובית ספרית ולצפות בסטטוס הבקשה. לקבלת הרשאות לגזבר יש למלא טופס בקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט - מערכות תפעליות. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שניתן לפתוח בדף זה.

לתשומת ליבכם, במהלך חודש מאי יתקיימו כנסים לרכזים רשותיים. לפרטים ולהרשמה ראו "לקריאה נוספת על בתי הספר של החופש הגדול".

לקריאה נוספת על בתי הספר של החופש הגדול
​​כאן אמור להופיע רכיב מעקב תהליכים עבור רשויות.
אם אינכם רואים רכיב זה, בלשונית "כלים" שבדפדפן אפשרו פריטים מוקפצים (popups allowed).

פתיחת פנייה