בתי הספר של החופש הגדול

בתי הספר של החופש הגדול

תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" מקדמת מענה חינוכי איכותי לתלמידים ולהורים במטרה להקל בנטל ולעודד השתלבות הורים בשוק העבודה. זהו נדבך נוסף בפעילות משרד החינוך לצמצום פערים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק המוסד החינוכי כעוגן קהילתי. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בכל הארץ ומתקיימת ב-20-1 ביולי. 

בדף זה יוכלו גזברי הרשות, לאחר הזדהות, להגיש טופס הצטרפות מקוון לתוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" (מענה לקול קורא), להגיש בקשה לליווי פדגוגי, להעלות תוכנית עבודה רשותית ובית ספרית ולצפות בסטטוס הבקשה. לקבלת הרשאות לגזבר יש למלא טופס בקשת הרשאה לשימוש במערכות המשרד באינטרנט - מערכות תפעוליות. את הטופס החתום והסרוק יש לצרף לפנייה מקוונת שניתן לפתוח בדף זה.

לקריאה נוספת על בתי הספר של החופש הגדול