היערכות הרשויות לתוכנית ניצנים

תוכנית ניצנים וניצנים בחופשות

בהתאם להחלטות ממשלה מ-21.5.17 ומ-11.1.18, משרד החינוך מסבסד הפעלת מסגרות לימודיות נוספות לגני ילדים ציבוריים ולבתי ספר המתוקצבים ע"י משרד החינוך בשעות אחר הצהריים וכן בשעות הבוקר בחופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים. הקצבת המשרד היא על פי דירוג סוציו-אקונומי של הרשות במודל של תעריף למשתתף בפועל, והיא מועברת לרשויות המקומיות המפעילות את התוכנית. 

בדף זה תוכלו לקרוא פרטים על תוכנית ניצנים וניצנים בחופשות ועל הגשת הבקשה לתקצוב והתחייבות הרשות להפעלת תוכניות ניצנים וכן להיכנס למערכת דיווח ניצנים ולמערכת ההזנה של מילגם

>> אוגדן למנהלי ניצנים ברשויות המקומיות, הכולל חומר עיוני, כלים, סדנאות והצעות לפעילויות בסדר היום בצהרונים.

לקריאה נוספת על תוכנית ניצנים וניצנים בחופשות

פתיחת פנייה