ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון היא ועדה מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח-1988 (תיקון 11, יולי 2018). הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו. 

בדף זה תוכלו לקרוא על סמכויותיה של הוועדה, אוכלוסיית היעד, לוחות הזמנים וחברי הוועדה, וכן להיכנס עם ההרשאות המתאימות למערכת המקוונת לצורך ניהול תהליך העבודה בוועדות, כולל צירוף מסמכים, הקמת ועדות, זימון חברי ועדה ומוזמנים, דיווח על החלטות הוועדה ותיעודן.