הנתונים נכונים לתש"ף

שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד

הרשות משבצת תלמידים שעברו ועדת השמה במסגרות החינוך המיוחד – בגני חינוך מיוחד, בבתי ספר של החינוך המיוחד או בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל – באמצעות מערכת משבצת. בדף זה תוכלו לראות את נתוני הזכאות והשיבוץ של תלמידי החינוך המיוחד ברשות, את מספר התלמידים הזכאים לחינוך מיוחד, תלמידים שישובצו ברשות אחרת, תלמידים שהתקבלו מרשות אחרת לשיבוץ ועוד. המידע הפרטני רלוונטי לרשויות בלבד.

>> למערכת משבצת
לקריאה נוספת על שיבוץ תלמידים בחינוך המיוחד