הנגשה פרטנית

הנגשה פרטנית במערכת החינוך

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה מפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית. האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך. בדף זה תוכלו לקרוא על חובת ההנגשה הפרטנית עבור תלמידים והורים ועל סוגי התאמות ההנגשה, ותמצאו מידע על השתתפות משרד החינוך בעלויות ההנגשה ועל אופן הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה.

לתשומת ליבכם,