ועדות השמה חריגות

ועדות השמה חריגות - תש"ף

​ועדת השמה היא ועדה מתוקף חוק המאפשרת את בדיקת הזכאות של תלמיד על סמך מסמכים קבילים ודוחות חינוכיים ותפקודיים של אנשי מקצוע. ועדה זו פועלת ברשויות בשנת הלימודים תשע"ט, ותפעל בשנת הלימודים תש"ף כדי לדון בוועדות השמה חריגות ליישום זכאות תלמידים לאותה שנה (תש"ף). ועדות ההשמה החריגות שיפעלו במתכונת זו מתייחסות לכל אותם מקרים שעומדים בקריטריון של ועדת השמה חריגה וקיבלו את אישור מנהלי המחוזות.

דיונים בעניין זכאות לחינוך מיוחד לשנה העוקבת (תשפ"א) יתקיימו במתכונת ועדת זכאות ואפיון בהתאם לתיקון לחוק החינוך המיוחד. ועדה זו תחליף בשנת תש"ף את ועדת ההשמה שפעלה עד כה. ועדות ההשמה החריגות ייסגרו בסוף שנת הלימודים תש"ף (31.8.20), ומתאריך זה יתקיימו כל הוועדות במתכונת ועדות זכאות ואפיון.

לקריאה נוספת על ועדות השמה חריגות - תש"ף