סידור גני ילדים

סידור גנים - ילדי השלמה

רשות מקומית המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה בגני ילדים בחינוך הרשמי, יכולה לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת. התנאים להגשת הבקשה ומועד הגשת הבקשה מפורטים בדף זה. בעלות המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה בגני ילדים בחינוך שאינו רשמי, ועומדת בתנאים להגשת הבקשה, תמלא את הטופס המצורף לדף זה והמפורסם גם באתר אגף א' אמח"י, הכול כמפורט במסמך הקריטריונים. להדרכה על השימוש במערכת ראו סרטון הדרכה וכן מדריך למשתמש.

לקריאה נוספת על סידור גנים - ילדי השלמה

פתיחת פנייה