נגיף הקורונה

הנחיות משרד החינוך לרשויות ובעלויות בנושא קורונה

הצהרת בריאות יומית

הורים לילדים בבתי הספר ובגנים של החופש הגדול ובחוגי אתגרים יכולים לחתום בפורטל הורים על הצהרת בריאות מקוונת. בחלק מבתי הספר ניתן לחתום על הצהרת בריאות בתוכנות הפדגוגיות. הצהרת בריאות ידנית: עברית | ערבית.  


התנהלות בעת גילוי חולה מאומת או חשש להידבקות


אורחות חיים בתקופת הקורונה

באזורים אדומים פעילות מוסדות החינוך תהיה לפי המתווה המצומצם. ראו הנחיות למתכונת למידה ברחבי המדינה ובאזורים אדומים - 17.5.2020.


מתווים לחזרה ללימודים בתקופת הקורונה


בחינות


הנחיות בנושאי בריאות


מידע והנחיות


מידע, הנחיות ופרסומים בערבית


פרסומים ומידע נוסף

למידע נוסף