נגיף הקורונה

הנחיות משרד החינוך לרשויות ובעלויות בנושא קורונה

הנחיות משרד החינוך לאור התפשטות נגיף הקורונה לרשויות ולבעלויות חינוך.

>>חזרה לדף הבית של הפורטל

פעילות מערכת החינוך לאור התפשטות נגיף הקורונה

משרד החינוך פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות המתפרסמות באתר משרד הבריאות – קורונה. בעקבות החלטת ראש הממשלה, משרד הבריאות והמטה לביטחון לאומי, לא מתקיימים לימודים בבתי הספר, בחטיבות העליונות בגני הילדים ובמוסדות החינוך המיוחד החל מתאריך 15.3.2020. התלמידים והמורים לא יורשו להגיע לבתי הספר. יש לסגור את המבנים ולהשאירם סגורים עד להודעה אחרת.

>>לדף למידה מרחוק - מידע מורחב בנושא למידה מרחוק בחירום, הצעות לפעילויות, נהלים והנחיות, קו פתוח להתייעצויות ועוד.

>>מענה לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים - חירום בקורונה

פרסומים והנחיות

חדר מצב בנושא הקורונה במרכז השלטון המקומי

חדר מצב פועל במרכז השלטון המקומי החל מתאריך 17.3.2020. מחדר המצב יופעל מוקד כל יום בין השעות 17:00-8:00 בטלפון 03-7439600 או 3283*. המוקד ייתן מענה טלפוני ואינטראקטיבי ברשתות החברתיות לראשי הרשויות המקומיות ולבעלי התפקידים ברשויות. מחדר המצב יופצו הנחיות רלוונטיות לרשויות המקומיות באופן מרוכז שלוש פעמים ביום בשעות: 10:00-9:00, 15:00-14:00, 21:00-20:00. בנוסף יפיץ חדר המצב של מרכז השלטון המקומי סרטונים, מסרים ומידע בזמן אמת לרשויות המקומיות שניתן יהיה להפיץ לתושבים בנושאי שלטון מקומי.

קו פתוח

משרד החינוך מפעיל קו פתוח לשיחות עם הורים ותלמידים: 1800-25-00-25, 073-3931111. הקו מאויש על ידי מומחים להתמודדות במצבי לחץ וחירום מטעם השירות הפסיכולוגי ייעוצי ונותן מענה רגשי להתמודדות עם המצב. הקו פועל בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:00. הקו אינו מספק מענה בנושאים בריאותיים. בכל שאלה שקשורה לענייני בריאות יש לפנות למשרד הבריאות בטלפון *5400 או למוקד מד"א 101.

הנחיות והמלצות בריאותיות

תקנות

 

>>למידע והנחיות למוסדות החינוך ראו בפורטל מוסדות חינוך

>>למידע והנחיות להורים ראו בפורטל הורים

למידע נוסף