מתנדבים בשנת שירות וקבוצות מחנכים

​משרד החינוך תומך בפעילות גופים המשלחים מתנדבים בשנת שירות וגופים המפעילים קבוצות מחנכים. גופים אלה נתמכים בהתאם לתקנת שנת שירות או לתקנת קבוצות מחנכים, בהתאמה. כאן יוכלו נציגי הגופים המשלחים שיש להם הרשאה מתאימה למערכת דיווח מתנדבים, להיכנס למערכת ולנהל באופן שוטף את מצבת המתנדבים, מצבת הקומונות ופרטי הדירות במהלך שנות ההתנדבות. להדרכה על השימוש במערכת ראו מדריך למשתמש.

לקריאה נוספת על דיווח על מתנדבים