הסעות תלמידים

הסעות

הרשויות המקומיות שהתלמידים מתגוררים בתחומן אחראיות לארגון ולביצוע הסעות תלמידים בהתאם למיפוי בין-יישובי, למרחק המזכה בהסעות ולעמידה בתנאים נוספים. משרד החינוך משתתף במימון הוצאות ההסעה בהתאם לקריטריונים המוגדרים בחוק ובנהלים. בדף זה תוכלו לקרוא על שיעור השתתפות המשרד במימון הסעות, אופן הדיווח של הרשויות במערכת הסעות נט ומסלולים, התנאים הנדרשים להסעת תלמידים, חובת הליווי בהסעות ושירותי הסעה לעובדי הוראה.

לקריאה נוספת על הסעות

פתיחת פנייה