בטיחות סביבתית

בטיחות במוסדות חינוך

​משרד החינוך אחראי לקביעת מדיניות הבטיחות במוסדות חינוך ולהנחיית הרשויות המקומיות והבעלויות בכל הקשור לבטיחות במוסדות חינוך. ההנחיות מופצות באמצעות חוזרי מנכ"ל ומתייחסות לבעלי תפקידים כגון יועצי בטיחות, מנהלי בטיחות במוסדות חינוך וקב"טים ברשויות ובבעלויות. הבסיס המקצועי ליישום תוכנית לניהול הבטיחות במוסדות החינוך והגדרת בעלי התפקידים הרלוונטיים מפורטים בחוזר מנכ"ל - ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר.

לקריאה נוספת על בטיחות במוסדות חינוך