מבדקי בטיחות

מבדקי בטיחות מדגמיים

משרד החינוך יוזם מעת לעת מבדקי בטיחות מדגמיים במוסדות חינוך, המבוצעים על ידי יועצי בטיחות מטעם משרד החינוך. דוח המבדק נשלח לבעלות תוך 24 שעות ומחייב את התייחסות הבעלות לליקויים שהתגלו במבדק הבטיחות תוך 30 יום. תגובת הבעלות לליקויים תוזן באופן מקוון במערכת רישוי והכרה באזור תיקוני ליקויי חוות דעת/התראות.

לתשומת ליבכם, מבדק מדגמי זה אינו מחליף את מבדקי הבטיחות/המוכנות השנתיים שהבעלות מחויבת בהם בכפוף לנוהלי הרישויהמידע בדף זה ניתן כשירות לציבור ואינו יכול לשמש בסיס לתביעה כלשהי. 

לקריאה נוספת על מבדקי בטיחות

פתיחת פנייה