מצבת מוסדות

נתוני מוסדות חינוך

כאן תוכלו לצפות, לאחר הזדהות, בכל המוסדות המשויכים לרשות או לבעלות הרלוונטית אליכם, כגון מאפייני מוסד ושיוך מוניציפלי ומגמות וכיתות מאושרות עבור כל מוסד ומוסד. כמו כן תוכלו לעדכן את סטטוס המוסד לסטטוס פעיל לאחר קבלת הרישיון וכן לעדכן נתונים נוספים.  

לקריאה נוספת על נתוני מוסדות חינוך

פתיחת פנייה