תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות

תוכנות לניהול פדגוגי ולניהול מערכת שעות

משרד החינוך מעוניין להמשיך לאפשר גם בשנת הלימודים תשפ"א את השימוש במערכות ניהול מתוקשבות, מתקדמות ועתירות טכנולוגיה, כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת כלל בתי הספר לארגון מתוקשב.