תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות

בחירת תוכנה לניהול פדגוגי ותוכנה לניהול מערכת שעות - סבב שני

כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת כלל בתי הספר לארגון מתוקשב, החל משנת הלימודים תש"ף משרד החינוך מממן רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לבניית מערכת שעות לכלל בתי הספר אשר יהיו מעוניינים בכך. בדף זה תוכלו לקרוא על סבב הזמנות שני במימון רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ומערכת שעות לשנת הלימודים תש"ף, על הזמנת התוכנות במערכת ההזמנות ועל השימוש בהן.

לקריאה נוספת על תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות

פתיחת פנייה