תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות

בחירת תוכנה לניהול פדגוגי ותוכנה לניהול מערכת שעות

כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת כלל בתי הספר לארגון מתוקשב, החל משנת הלימודים תש"ף משרד החינוך מממן רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לבניית מערכת שעות לכלל בתי הספר אשר יהיו מעוניינים בכך. בדף זה תוכלו לקרוא על רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ומערכת שעות לשנת הלימודים תש"ף ועל השימוש בהן.

לקריאה נוספת על תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות

פתיחת פנייה