הנתונים נכונים לתש"ף
תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות

תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות לשנת הלימודים תש"ף

​כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת כלל בתי הספר לארגון מתוקשב, החל משנת הלימודים תש"ף משרד החינוך מממן רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לבניית מערכת שעות לכלל בתי הספר אשר יהיו מעוניינים בכך. בדף זה תוכלו לקרוא על מימון רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ומערכת שעות, על הזמנת התוכנות במערכת ההזמנות ועל השימוש בהן.

לקריאה נוספת על תוכנות לניהול פדגוגי ולמערכת שעות

פתיחת פנייה