מאגר תוכניות חינוכיות

מאגר תוכניות חינוכיות

ארגונים מהמגזרים השונים מפעילים זה שנים תוכניות חינוכיות חיצוניות במוסדות חינוך. מכיוון שכמות התוכניות ואופיין חייבו הסדרה של הנושא, קיים משרד החינוך תהליך של שיח בין-מגזרי להסדרת שילובן במערכת החינוך בדרך של "שולחן עגול בין-מגזרי" שכלל נציגים ממגזרים שונים המעורבים בעשייה חינוכית. גובשה בו מדיניות להטמעה וליישום בקרב יחידות המטה, מנהלי מוסדות חינוך וארגוני המגזרים השונים הפועלים במערכת החינוך.

השיח הושתת על תפיסה המכירה בחשיבותה ובערכה הייחודי של חברה אזרחית מפותחת ועצמאית, מתוך הבנה שכך ייתרמו ויתחזקו מערכת החינוך והחברה בישראל. במהלך השיח נבנתה תשתית אמון עם השותפים הפועלים ומשפיעים בשדה החינוך, ונוצר בסיס ידע עדכני לתהליכי עבודה שיתופיים.

מאגר התוכניות של משרד החינוך כולל את כל התוכניות החינוכיות החיצוניות המוצעות לשילוב במוסדות החינוך. המאגר פתוח לציבור הרחב ומאפשר בחירת תוכניות באופן שקוף, רלוונטי ודינמי. על פי חוזר מנכ"ל ניתן לשלב במוסדות החינוך רק תוכניות הרשומות במאגר התוכניות הממוחשב, במסלול הירוק (תוכניות בליווי נציג המשרד) או במסלול הכחול (תוכניות ללא ליווי של נציג המשרד).

>> קריטריונים להיכללות במאגר התוכניות החיצוניות של משרד החינוך במסגרת הכלה והשתלבות